ETIM Suomi logoETIM - Mitä se on ja miten sitä Suomessa hyödynnetään

ETIM - mitä se on?

Katso ETIM-esittelyvideo:

ETIM eli European Technical Information Model –standardi ei itsessään ole tietojärjestelmä, vaan eurooppalainen luokittelustandardi, jossa sähkötekniset tuotteet jaetaan yli 2600 ETIM-luokkaan, jossa kussakin on määritelty, mitä teknisiä ominaisuuksia ja niille annettavia arvoja valmistajan tulee kyseisen luokan tuotteista ilmoittaa. ETIM-tiedot välitetään kieliriippumattomasti, sillä jokaisella luokalla ja ominaisuudella on oma yksilöllinen koodinsa.

Mitään kansainvälistä tuotetietokantaa ei ole olemassa, johon ETIM-tiedot kerättäisiin. Muutamissa Euroopan maissa ja muutamilla kansainvälisillä ryhmittymillä on keskitettyjä ETIM-tietokantoja. Suomen lisäksi myös Ruotsissa ja Norjassa valmistellaan parhaillaan kansallisen ETIM-tietokannan käyttöönottoa. Samoin LVI-puolella Suomessa LVI-Teknisen Kaupan Liitto ry valmistelee ETIM:n käyttöönottoa.

STK on yhdessä LVI-teknisen kaupan liiton kanssa jäsenenä ETIM International –järjestössä, joka vastaa ETIM-standardin kehittämisestä ja ylläpidosta.
Lisätietoja osoitteessa: www.etim-international.com.

Mihin ETIM-tietoja tarvitaan?

Sähkötekninen tuote valitaan käyttötarkoitukseensa tuotteen teknisten ominaisuuksiensa perusteella. Niinpä koko toimitusketjun - ts. tukkumyyjien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden - toiminnan kannalta on tärkeää, että tuotteen tekniset ominaisuudet ovat selvitettävissä helposti ja yhdenmukaisina.

ETIMin mukaiset tekniset tiedot eivät tule korvaamaan mitään Sähkönumerot.fi-tuotekorteilla olemassaolevia tietoja, vaan ne näkyvät nykyisten tietojen lisäksi.

Sähköteknisiä tuotteita myyvät tukut tulevat hyödyntämään ETIM-tietoja verkkokaupoissaan ja tuoteluetteloissaan.

Miten voin toimittaa ETIM-tiedot?

Sähkönumerot.fi-palvelu toimii sähköistysalan mastertietokantana.

Sähkönumerot.fi-itsepalveluun on avattu tavarantoimittajia varten ETIM-työkalut, joiden avulla tavarantoimittaja voi täydentää ETIM-luokittelun mukaiset tekniset tiedot tuotteilleen joko tuotekortilla, taulukkonäkymässä tai palvelusta ladattavan excel-lomakkeen avulla.

Valtaosalla keskisuurista tai pienistä toimittajista ei ole mahdollisuuksia tai halua investoida omaan tuotetietojen hallintajärjestelmään, joten Sähkönumerot.fi-palvelun uudet toiminnallisuudet tarjoavat heille ETIM-tietojen hallinnoinnissa tarvittavat työkalut.

Palveluun tallennetut ETIM-tiedot voi itsepalvelussa helposti ladata ulos BMEcat-tiedostoksi tai excelissä ja lähettää edelleen tukkuihin tai muille yhteistyökumppaneille.

Isot valmistajat: ETIM-tiedot tavarantoimittajan omassa tuotetietojen hallintajärjestelmässä

Isoilla valmistajille joko jo on tai he mahdollisesti haluavat rakentaa itselleen oman tuotetietojen hallintajärjestelmänsä, jossa tuotteet luokitellaan ETIM-luokkiin ja niille tallennetaan ETIM-luokkien mukaisesti määräytyvät tekniset ominaisuudet ja niille annettavat arvot. Tästä järjestelmästä ETIM-tiedot tulee lukea ulos BMEcat-tiedostoksi, jonka voi Sähkönumerot.fi-itsepalvelussa lukea sisään järjestelmään. Sisäänluvun yhteydessä Sähkönumerot.fi-järjestelmä tunnistaa tuotteen joko sähkönumerolla, GTIN-koodilla tai toimittajan tuotekoodilla ja tallentaa ETIM-tiedot tunnistettujen tuotteiden tuotekorteille.

ETIM-käännösten valmistelu ja ETIM-luokkia koskevien suositusten valmistelu jatkuu

Tuoteryhmäkohtaisissa työryhmissä sovitaan käännökset ja Yleisnimiin perustuvat suositukset ETIM-luokiksi

2600 ETIM-luokan, 7400 teknisen ominaisuuden ja 8000 teknisen arvon kuvausten kääntäminen suomenkieliksi alan käyttämän terminologian mukaisesti on mittava työ, joka tehdään tuoteperhe- tai -ryhmäkohtaisesti järjetettävissä työryhmissä. Samalla oikean ETIM-luokan löytämiseksi Suomessa käytössä oleviin sähköteknisten tuotteiden Yleisnimiin liitetään suositukset sopiviksi ETIM-luokiksi.

Tähän mennessä ETIM-käännökset ja ETIM-luokkaehdotukset on saatu valmiiksi seuraavissa tuoteryhmissä: 01-06, 14, 20-28, 32, 37, 40-49, 70-79, 80-82, 84 ja 87.
Työn alla on 36-ryhmä ja 5-alkuiset ryhmät. Loput ryhmät otetaan työn alle loppuvuoden aikana. Valmiit käännökset ja Yleisnimiin perustuvat ETIM-luokkaehdotukset löydät oikealla olevasta laatikosta.

Sovitut palaveriajankohdat löydät Sähkönumerot.fi-sivuston Tapahtumat -osasta.

Toivomme tukkujen ja valmistajien tuoteasiantuntijoiden aktiivisesti osallistuvan työryhmien työskentelyyn. Meille ei STK:ssa ole aina selvää, ketkä henkilöt alalla parhaiten tuntevat kunkin tuoreryhmän tuotteet ja terminologiaa, joten ilmoittaudu oma-aloitteisesti mukaan jo sovittuihin palavereihin tai ilmaise kiinnostuksesi osallistua myöhemmin aloittaviin työryhmiin sähköpostitse osoitteeseen tuotetiedot / at/ stkliitto.fi.
Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

ETIM-projektilla on ohjausryhmä

ETIM-projektille on nimetty ohjausryhmä, joka koostuu STK:n hallituksessa mukana olevien yritysten asiantuntijoista.

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata:

  • Yhteisten toimintaprosessien ja tiedonsiirtotapojen valmistelua
  • Sähkönumerot.fi-järjestelmän laajennusta ja mm. tietojen syöttö- ja uloslukutoiminnallisuuksien suunnittelua.

ETIM-infoa tarjolla

Tervetuloa ETIM-perehdyttämispäivään kuulemaan lisää. Katso ajankohdat stkliitto.fi/Tapahtumat.