Sähkö ei ole vain sähköä tulevaisuudessa - Vuonna 2030 koti tuottaa energiaa ja lataa sähköauton

Tarja Hailikari STKEnergian käyttö ja saatavuus tulevat muuttumaan radikaalisti, mikä avaa runsaasti uusia mahdollisuuksia. "Hyvinvointia sähköllä -visio 2030" on Sähköteknisen Kaupan Liiton näkemys tulevaisuudesta ja sähkön roolista osana jokapäiväistä elämää.

- Kiinnostus omaa energiankäyttöä kohtaan lisääntyy jatkuvasti. Kun tietoa energian määrästä ja hinnasta on helposti saatavilla, ohjaa se päivittäisiä valintoja. Näin kulutuksesta tulee
hallitumpaa, oltiinpa sitten kotona tai työpaikalla, Sähköteknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Tarja Hailikari ennakoi.

Talot tuottamaan energiaa

Liiton tulevaisuustyöskentelyn tulos "Hyvinvointia sähköllä – Visio 2030" kuvaa rakennukset päästöttömän sähkön tuottajana ja tekee niistä tärkeän osan hajautettua uusiutuvan energian
tuotantoverkostoa.

Rakennukset tarvitsevat nykyistä vähemmän lämmitysenergiaa, sillä vanhat talot on uudistettu energiatehokkaiksi ja uudet ovat nollaenergiataloja. Ne tuottavat uusiutuvaa energiaa auringosta,
tuulesta sekä maan ja ilman lämmöstä.

Osa ylijäävästä energiasta varastoidaan esimerkiksi sähköautoon ja loput myydään sähköverkkoon. Sähköistys- ja automaatioratkaisut ohjaavat talon tekniikkaa ja toimintoja kuormittamatta
asukkaita.

Kuva 3 - Sähköverkossa on älyä pieniSähköverkkoihin lisää älyä

Älykäs sähköverkko yhdistää talon muihin energian käyttäjiin, tuottajia ja varastoihin. Se ottaa vastaan ja tarjoaa hajautetusti tuotettua energiaa varmistaen, että sähköä on
kaikkialla riittävästi ja häiriöttömästi käytettävissä.

Sähköajoneuvot palvelevat työmatkaliikennettä ja päivittäistä asiointia. Julkisen liikenteen, jakeluautojen ja työkoneiden käyttövoimana on yhä useammin sähkö. Melu, hiukkaspäästöt ja muut ympäristöhaitat ovat selkeästi vähentyneet.

Tulevaisuus alkoi jo

- Valtaosa vision mukaisista teknisistä ratkaisuista on jo tänään saatavilla. Niistä ollaan parhaillaan rakentamassa kokonaisuuksia eri sovellusalueille. Energiaomavaraisia rakennuksia, laajeneva latausasemien verkosto ja kokonaisen kaupunginosan kattava älykäs sähköverkko tullaan näkemään jo lähivuosina, Tarja Hailikari ennakoi.

kuva 5 elminen turvallista ja mukavaa pieniSähköistysala on hänen mukaansa keihäänkärkenä, kun tulevaisuutta luodaan. Sähkön tuotanto uusiutuvista energianlähteistä ja energiatehokkuutta parantavat teknologiat kasvattavat sähkön merkitystä energiamuotona. Sähköautot ovat puolestaan hyvä esimerkki uusista tavoista käyttää sähköä.

- Tekniikka ei kutienkaan ole pääasia, vaan sen tuottamat hyödyt ihmiselle ja ympäristölle. Elämisestä tulee nykyistäkin turvallisempaa ja mukavampaa. Ikääntymistäkään ei tarvitse pelätä, sillä arki
sujuu entistä paremmin.

 

Kuuntele Tarja Hailikarin radiohaastattelu aiheesta:

Sähkö ei ole enää sähköä - 3 min 3,0 Mt tai Sähkö ei ole enää sähköä - 5 min 4,6 Mt

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tarja Hailikari
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK).
puh. 040 7358673
www.stkliitto.fi