MikkoMalinen Teknoware l200Mikko Malisen blogikirjoitus:

Hei miksi noiden juoksijaukkovalaisimien pitää olla päällä koko ajan?

Olen joutunut tahtomattani suureen kauppakeskukseen vaateostoksille. Avovaimo nykii hihasta, tulehan katsomaan tätä uutta takkia, mutta turvavalaistusalan ammattilaisen katse on tiukasti yläviistoon. Nuo eivät varmasti täytä EN 1838:n vaatimuksia… Ledit ovat hiipuneet niin että tuskin erottaa onko valaisin päällä vai ei! Miten täältä kukaan löytää ulos jos sähköt sammuvat?

Turvavalaistuksen tarkoitus on varmistaa ihmisten turvallinen poistuminen kiinteistöstä erilaisissa tilanteissa ja kaikenlaisissa valaistusolosuhteissa, ei siis pelkästään tulipalon aikana.

Turvavalaistusjärjestelmää on ylläpidettävä ja huollettava lakien ja asetusten, kuten SMa805/2005 mukaisesti. Järjestelmän toimintakuntoisuudesta ja kunnossapidosta huolehtimisesta vastaa rakennuksen omistaja, sekä huoneiston haltija hallinnassaan olevien tilojen osalta. Järjestelmän huoltoa valvomaan on nimettävä asiantunteva ja riittävän päätäntävallan omaava henkilö.

Turvavalaistus on tärkeä osa rakennuksen poistumisturvallisuutta. Mikäli turvavalaistusjärjestelmää ei huolleta tai ylläpidetä, se on laiminlyöty kokonaan, tai jos se ei ole alun perinkään täyttänyt sille asetettuja vaatimuksia, voivat seuraukset olla pahimmassa tapauksessa tuhoisat.

Maailmalta on varoittavia esimerkkejä puutteellisten turvavalaistuksen ja poistumisteiden edesauttamista, lukuisiin kuolemantapauksiin johtaneista onnettomuuksista, esimerkiksi yökerhopalot Brasiliassa 2013 (Kiss Night Club, 27.1.2013) ja Romaniassa (Colectiv Night Club, 30.10.2015). Kansalaisten painostuksesta on Romaniassa palo- ja poistumisturvallisuusmääräyksiä kiristetty nyt rankalla kädellä. Niin uusien kuin vanhojen julkisten rakennusten sammutus-, turvavalaistus- ja poistumistiejärjestelmät on tarkistettava ja puutteet korjattava välittömästi, rakennuksen sulkemisen uhalla.

Turun sairaalapalossa 2.9.2011 turvavalaistusjärjestelmä ja poistumistiet olivat kunnossa. Henkilökunnan esimerkillisen toiminnan ansiosta kuolintapauksilta vältyttiin. Kuitenkin, Brasilian ja Romanian kaltainen onnettomuus voisi tapahtua myös Suomessa. Vahinkoon pitää varautua etukäteen. Kokemus on osoittanut, ettei pelkkä CE-merkki ja nykyisen tasoinen viranomaisvalvonta välttämättä takaa markkinoilla olevien turvavalaistustuotteiden normienmukaisuutta.

Ledien yleistyessä on huomioitava, etteivät ledit, loisteputkista eroten, yleensä sammu kokonaan, vaan hiipuvat hiljalleen, tavallisesti noin 8-10 vuodessa. Led-valaisimiakin täytyy huoltaa. Mitä hyötyä on opastevalaisimesta joka ei opasta, tai turvavalaisimesta joka ei anna valoa hätätilanteessa?

Kuka tahansa voi vaikkapa omalla työpaikallaan katsoa palavatko kaikki opastevalaisimet, onko valo tasainen ja erottuvatko kuviot selkeästi. Vieraassa rakennuksessa opastevalaisimet eli ”juoksijaukot” ohjaavat usein myös normaaleille poistumisteille, eli niistä on hyötyä muutenkin kuin vaaratilanteessa.

 

Mikko Malinen
Markkinointipäällikkö
Teknoware Oy
teknoware.com