Timo Luukkaisen blogikirjoitus:

Sähkö on ratkaisu ei ongelma

TimoLuukkainen timberman2Sähkö on useimmiten tehokkain mahdollisuus käyttää energiaa. Se on tehokkainta liikenteessä ja sen käyttö tai siirto sujuu ilman paikallisia päästöjä. Sähkö on välttämätön kestävän kehityksen toteuttamisessa, mutta se herättää voimakkaitakin tunteita ennen kaikkea käyttö- ja tuotantotavasta riippuen. Sähkö on poliittisen ideologian vuoksi yritetty leimata turmiolliseksi, saastuttavaksi ja kaikin puolin tuomittavaksi, missä käytetään populistisia keinoja, jotka eivät edistä asioiden objektiivista ymmärtämistä, eivätkä ne aja yhteiskunnan etua.

Objektiivinen tutkija havaitsee usein, että etenkin hiilen ja osittain muun fossiilisen polttoaineen käyttö sekä on yksi suurimpia tekijöitä, joita tulee rajoittaa ilmaston muutosta hillitäksemme. Samalla sähkön riittävä tuotanto ilman hiilidioksidipäästöjä on ainoa mahdollisuus ylläpitää sekä kohtuullinen elintaso että elävä maapallo. Tämän ratkaisemisessa sähkön vaihtoehtoja ei käytännössä ole, eikä tästä syystä ydinsähköä ole syytä sulkea pois vaihtoehtona.

Suomen kannalta sähköllä ja sen riittävällä ja luotettavalla tuotannolla on vielä taloudellisesti erittäin suuri merkitys. Elintasomme ei perustu runsaisiin luonnonvaroihin, keskeiseen sijaintiimme lyhyine kuljetusmatkoineen, yleisesti puhuttuun kieleen, edulliseen ilmastoon, halpaan infrastruktuuriin tai edulliseen kustannustasoon. Teollisuudelle varma ja edullinen energia on koulutuksen ohella yksi harvoista seikoista, joilla Suomi voi pärjätä kilpailussa.

Kun Suomen energiankulutusta tarkastelee on syytä huomata, että valmistamme paljon kemian- ja metalliteollisuuden sekä puunjalostuksen tuotteita, jotka myydään vientimarkkinoille. Täten oikeampi vertailu olisi käytetty energia per valmistusyksikkö, jolloin huomataan, että teollisuutemme on varsin tehokasta

Verrattuna monen muun maan teollisuuteen, vaikka näihin maihin onkin siirtynyt paljon valmistavaa teollisuutta.

Suomella on ollut liikaa haasteita saada käynnissä olevat ydinvoimaprojektit tuotantovaiheeseen, mutta näitä voimaloita tarvitaan turvaamaan energian saanti ja kompensoimaan sitä kapasiteetin menetystä, jota jo nyt usean lauhdevoimalan sulkeminen on aiheuttanut ja jota aikoinaan Loviisan ydinvoimaloiden pysäyttäminen merkitsee. Uusiutuvaa energiaa tarvitaan, mutta aurinko, tuuli ja biomassa, jota itsekin aktiivisesti käytän, eivät aina ole riittävästi saatavilla, eivätkä nekään toimi tästä syystä ainoana tulevaisuuden ratkaisuna. Sähköä tarvitaan ja digitalisaation yleistyessä tarve ei ainakaan pienene.

 

Timo Luukkainen, Chairman
Ensto France, Novexia, Industrie, Enervent and Chago