MattiRae k350Matti Raen blogikirjoitus:

Kokemuksia energiakertoimen syntysijoilta

Kuluvana kesänä sain mahdollisuuden osallistua kutsuttuna STK-Liiton ja EUEW:n edustajana DG Energyn järjestämään energiakertoimia käsittelevään kuulemistilaisuuteen Brysseliin. Kyseessä oli tilaisuus, jossa EU-virkamiehet vastailivat sekä jäsenvaltioiden virallisten edustajien että eri aloja edustavien eurooppalaisten liittojen kysymyksiin yhdessä suuressa salissa. Puheenjohtajana toimi huolellista brittiaksenttia puhuva vanhempi herrasmies.

Alkuhämmennyksestä toivuttuani ja asetuttuani EUEW:n edustajalle varatulle istumapaikalle, oli aika alkaa kuuntelemaan keskustelua.

Olin ottanut mukaani huolellisesti valmistellun tekstin, joka ottaa kantaa energiakertoimien käyttöön eri yhteyksissä ja odottelin innolla vuoroani saadakseni näkemykseni kaikkien kuultavaksi. Keskustelu kääntyi energiakertoimen laskennan periaatteisiin ja sen pohjana oleviin lukuarvoihin. Lopputulema, jossa primäärienergiakertoimien laskenta perustuu PRIMES-tietokantaan ja joka huomioi paremmin energiantuotannon päästöttömyyskehityksen, tekee oikeutta uusiutuvalle sähkölle. Tämäkin on jonkinlainen kompromissi, sillä koko primäärienergiakertoimen käsite sopii heikosti esimerkiksi aurinkosähkön yhteyteen. Paljonko luonnonenergiaa kuluu auringon paistaessa?

Keskustelun seuraava käänne oli hieman yllätyksellinen. Puheenjohtaja ilmoitti, että nyt ei tulla keskustelemaan primäärienergiakertoimien varsinaisista lukuarvoista eikä niiden soveltamisesta. Taustaksi hän kertoi, että nämä asiat oli hänen käsityksensä mukaan päätetty jo noin puolitoista vuotta sitten, eikä niihin nyt tässä palattaisi. Samaisessa salissa oltiin oltu yhtä mieltä siitä, että energiakertoimia käytettäisiin ekosuunnitteludirektiivissä ja energiamerkintädirektiivissä. Vaikka oma ja kenties muutaman muunkin puheenvuoro kariutui, alkoivat sähkön ystävät erottua joukosta, mikä lämmitti mieltä kovasti.

Ekosuunnitteludirektiivi määrittää energiatehokkuustason, joka markkinoille tulevien laitteiden on täytettävä. Vastaavasti laitteet saavat myös energiamerkin. Energiakerroin on näissä kummassakin mukana ja sen vaikutus on aivan keskeinen. Energiakerrointarkastelu pudottaa esimerkiksi sähkölämmittimen todellisen fysiikkaan perustuvan lähes 100% hyötysuhteen 40% luokkaan. Jatkossa hyötysuhde ja energiamerkin energialuokka siten vaihtelisivat energiakertoimen muuttuessa. Kuluttajille koettavat mielenkiintoiset ajat.

Osallistumme aktiivisesti eurooppalaisten järjestöjen yhteisen lausunnon valmisteluun

Virallisen kokouksen päätyttyä reilusti etuajassa alkoi epävirallinen kokous tarkoittaen sähkön ystäviksi nimittämieni kokousedustajien palaveria yläkerran kahvilassa.  Pikaisen tutustumisen jälkeen huomasimme, että meidän kannattaa yhdistää voimamme ja tämä päätös käynnistikin vilkkaan ajatustenvaihdon seuraavan viikon aikana. Runsaan sähköpostittelun ja muutaman parituntisen paneurooppalaisen puhelinpalaverin jälkeen syntyi lausunto, jonka keskeinen sisältö on kiteytettävissä muutamaan ajatukseen:

  1. Energiakerroin tulee päivittää säännöllisesti jättäen myös pelivaraa jäsenvaltioille. Energiakertoimen nopea päivitystarve on erityisesti ekosuunnittelu- ja energiamerkintädirektiivissä, koska niillä on suuri vaikutus teollisuuden tuotekehitykseen ja kuluttajien valintoihin yhtenäisen eurooppalaisen lainsäädännön vuoksi. Rakentamisen energiatehokkuutta ohjaavien direktiivien (EPBD ja EED) paikalliset olosuhteet huomioivan luonteen vuoksi energiakerroinpäätösten tulee perustua jäsenvaltioiden näkemykseen.
     
  2. Energiakertoimen tärkein tavoite on tukea vähähiiliseen talouteen siirtymistä ja huomioida uusiutuvien energiamuotojen voimakas kasvu energiantuotannossa.
  3. Palamiseen perustuvien fossiilisten polttoaineiden energiakertoimen (1,1) ja päästöttömien uusiutuvien energiamuotojen kertoimen (1,0) suhde on epäjohdonmukainen päästövähennystavoitteiden kannalta.
     

Edellä esitetyt energiakertoimen kehitystoimet vievät ajattelua oikeaan suuntaan eli edistävät kestäviä, uusiutuvia ja energiatehokkaita ratkaisuja sekä parantavat sähköenergian suhteellista asemaa. Silti voimme aivan aiheellisesti kyseenalaistaa energiakertoimen tarkoituksenmukaisuuden ohjausparametrina, sillä kertoimen pienetkin numeroarvomuutokset näkyvät yritysten toimintaympäristössä suurina epävarmuuksina.

Ehkä me jonain päivänä teemme päätöksen, joka poistaa energiakertoimet käytöstä ja siirtää päästöttömän tulevaisuuden tavoittelumme teknologianeutraalimmaksi ja markkinalähtöisemmäksi.

Matti

Sähkön ystävät:

SahkonYstavat

 

Kirjoittaja:

Matti Rae
Director, New Technologies
ENSTO Oy