TarjaHailikari STK 2Tarja Hailikarin blogikirjoitus

Sähköistysalan vakioitu ja ja digitalisoitu tuotetieto tarjoaa uusia tapoja tiedon hyödyntämiseen

Tuotetieto on avainasemassa rakentamisen digitalisaatiossa

Rakentamisen digitalisaatio on tämän syksyn aikana noussut merkittäväksi teemaksi rakentamisen eri foorumeilla - osittain hallituksen kärkihankkeen, KIRA-digin, siivittämänä. Samalla on todettu, että tuotetieto on ratkaisevassa roolissa kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiossa.

Samaan aikaan myös kansainvälisesti tapahtuu merkittäviä. Marraskuussa kansainvälistä ETIM-standardia kehittävän ETIM Internationalin ja Building Smart -organisaation edustajat tapasivat Lontoossa ja sopivat yhteistyön aloittamisesta.

ETIM ominaisuuksiin perustuva haku 2Sähkönumerot.fi-palvelussa toteutui puolestaan marraskuussa kaksi merkittävää tavoitetta:
a)    ETIM-standardin mukaiset kattavat ja monipuoliset tuotteen teknisiä ominaisuuksia koskevat tiedot löytyvät nyt yli 100.000 tuotteelta ja
b)    tuotteiden teknisiin ominaisuuksiin ja niille annettuihin arvoihin perustuva uusi haku otettiin käyttöön.
 

ETIM mahdollistaa uusia tuotetietojen hyödyntämistapoja

ETIMin myötä suunnitteluprosessit saattavatkin jatkossa muuttua merkittävästi. Tähän asti suunnittelija on määritellyt kohteeseen asennettavan tuotteen esim. mallituotteen avulla.
Uusi ETIM-haku mahdollistaa kuitenkin sen, että suunnittelija voi spesifioida kohteeseen suunnitellun geneerisen tuotteen 5-10 ETIMin mukaisen teknisen ominaisuuden perusteella. Lisäksi hän voi liittää suunnitelmaan linkin, joka kuukausiakin myöhemmin ohjaa tilaajan Sähkönumerot.fi-palvelun hakutulokseen, joka sisältää kaikki sillä hetkellä markkinoilla olevat, kyseiset tekniset ominaisuudet täyttävät tuotteet. Niiden joukosta tilaaja seuraavassa vaiheessa valitsee esimerkiksi tukusta saamiensa ostoehtojen perusteella sopivan tuotteen.
 

Kannattaisiko kiinteistö- ja rakennusalan muiden osa-alueiden ottaa mallia parhaista käytännöistämme?

Sähköteknisen kaupan alalla olemme ylpeitä siitä, että olemme 10 vuodessa rakentaneet tuotetietopalvelun, josta löytyy tiedot 500.000 sähköteknisestä tuotteesta ja että näitä tietoja - mm. 4 miljoonan vuosittaisen sivulatauksen muodossa - hyödyntävät niin tukkumyyjät, urakoitsijat, suunnittelijat kuin valmistajatkin. Palvelu pitää sisällään myös alan nimikkeistöjen vakioinnin –
eli 60 tuoteryhmää ja niille määritellyt yleisnimet – sekä alalla yhdessä sovittujen tuotetietojen välitysformaattien ja prosessien kehittämisen.

Onnistumisemme on perustunut ketterään, tarve kerrallaan toteutettuun järjestelmäkehitykseen, systemaattiseen tuotetietokoulutukseen, tuotetietopäiviin - jotka ovat parhaimmillaan keränneet lähes 300 osallistujaa sähköistysalan yrityksistä - sekä laajaan viestintään.  

Toivottavasti nyt vireillä olevien monien hankkeiden yhteydessä saamme jakaa kokemustamme ja parhaita käytäntöjämme palvelemaan koko rakennus- ja kiinteistöalaa. Pyörää ei kannata keksiä uudelleen :)

 

Tarja Hailikari
Toimitusjohtaja
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry