Tommi Eckertin blogikirjoitus:

Apua tuotteiden etsimiseen - Sähkösuunnittelijan toiveita

Tommi Eckert webAloitetaan kevyesti otteella hankintalaista 1397/2016:

Hankinnan kohdetta kuvaavassa määritelmässä ei saa mainita tiettyä valmistajaa tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita, eikä siinä myöskään saa viitata tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, alkuperään, erityiseen menetelmään, joka on ominainen tietyn tarjoajan tavaroille, palveluille tai tuotantoon siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia tai tavaroita. Tällainen viittaus on poikkeuksellisesti sallittu vain, jos hankintasopimuksen kohdetta ei ole mahdollista riittävän täsmällisesti ja selvästi kuvata muutoin. Viittaukseen on tällöin liitettävä ilmaisu "tai vastaava".

Sähköisiä järjestelmiä suunnitellessa on kumminkin usein turvauduttava mallituotteeseen ja ilmaisuun ”tai vastaava”, jotta voidaan suunnitella toimiva kokonaisuus ja varmistaa järjestelmien keskinäinen yhteensopivuus.

Tässä kirjoituksessani pohdinkin sähkösuunnittelijan työssäni esiin nousseita ajatuksia tuotteiden etsimisestä ja valinnasta.

Minkälainen tuikku sitä nyt tällä kertaa laitettaisi suunniteltavaan tilaan

Valaisimien valitseminen tuottaa aina pään vaivaa. Milloin halutaan näyttävää valaistusta värilämpötilansäädöllä ja milloin taas vain halvin mahdollinen standardin täyttävä ratkaisu. Valaisinten etsinnässä olen alkanut käyttää Sähkönumerot.fi-palvelun uutta hakutoimintoa, jossa valaisimia ja muita tuotteita voi hakea kätevästi niiden teknisten omaisuuksien perusteella.

Valonjakotiedosto pitäisi löytyä helposti

Muutaman eri tilan valaisimet etsittyäni totesin, että suunnittelusta voisi tehdä vielä nykyistäkin helpompaa. Yhä useammin vaaditaan valaistuslaskelma, jolla todennetaan suunnitellun valaistusratkaisun täyttävän sille asetetut vaatimukset. Valaistuslaskennan teen tilakohtaiset tekniset vaatimukset täyttävillä esimerkkivalaisimilla. Valonjakotiedostot joudun kumminkin usein hakemaan erikseen valmistajan sivuilta muiden valonjakotiedostojen seasta tai linkkien takaa omalta lataussivulta. Suunnittelijan näkökulmasta olisi kätevintä, jos valonjakotiedosto löytyisi suoraan valaisimen Sähkönumerot.fi-tuotekortilta. Valaistuslaskennan teenkin ensimmäisenä niillä valaisimilla, joista helpoiten löydän valojakotiedoston! Ensimmäinen laskennassa vaatimukset täyttävä valaisin saattaa päätyä suoraan tilaukseen - toki kohteen luonteesta ja suunnitteluvaiheesta riippuen.

Kaikkien valmistajien tuotteita ei löydy

Valaisinten etsinnän helppoudesta innostuneena aloin tutkia mitä kaikkea muuta Sähkönumerot.fi-palvelun hakutoiminnalla löytääkään. Testasin, miten toimii kontaktorien ja releiden haku kosketinten lukumäärällä, energiamittarit eri väyläliitännöillä, DALI-läsnäolotunnistimet ja palonkestävät johtotiet. Näissä hauissa silmään pisti se, että kaikkien valmistajien tuotteita ei hakutuloksista löytynyt puuttuvien teknisten tietopjen takia.

Kehitystoiveena "tarvitset myös nämä"-listaus

Vielä syvemmälle hakutoimintojen maailmaan uppoutuessani aloin pohtia mahdollisuutta, että tuotesivulta löytyisi myös samaan tuotesarjaan kuuluvat tai muuten yhteensopivat tuotteet idealla: ”jos ostat tämän, tarvitset myös nämä”. Esimerkkinä erilaisista johtokanavajärjestelmistä voisi löytyä yhteensopivat rasiat ja kojeet tai virtakiskoista yhteensopivat virranottimet tai kiukaiden tuotesivuilta niille tarkoitetut ohjauskeskukset ja toisinpäin. Nämä tiedot toki useimmiten löytyvät myös valmistajan järjestelmäesitteistä, mutta niihinkään ei valitettavasti aina ole linkkiä Sähkönumerot.fi-palvelun tuotesivuilta.

Kannustan kaikkia valmistajia lisäämään tietoja tuotteistaan Sähkönumerot.fi-palveluun ja näin auttamaan suunnittelijoita tuotevalinnoissa ja teknisissä ratkaisuissa!

Tommi Eckert
sähkösuunnittelija
Yhtyneet Insinöörit Oy