Markku Uiton 25.3.2018 Tuomon omaisille, ystäville ja työtovereille pitämä muistopuhe:

Tuomo Väänänen in memoriam

TuomoVäänänen inMemoriamMe Tuomon kanssa paljon ja pitkään tekemisissä olleet järjestöihmiset minä ja kollegani Sähköteknisen Kaupan Liiton tj Tarja Hailikari,  LVI-teknisen kaupan liiton tj Magnus Sirén haluaisimme  jakaa muutaman muiston Tuomosta.

Teknisen Kaupan Liiton pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja Tuomo Väänänen (s. 1956) menehtyi lomamatkallaan Lapissa 8.3.2017 äkilliseen sairauskohtaukseen. Tuomo toimi liiton puheenjohtajana vuosina 2007–2013 ja kuului vaalivaliokuntaan vuodesta 2014 alkaen.

Tuomo oli järjestöihminen, sillä hän toimi vuodesta 2004 useiden teknisen kaupan järjestöjen hallituksissa usein puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Laajakatseisena ihmisenä Tuomo halusi kehittää ei pelkästään omaa yritystään, Onnista, vaan myös teknisen kaupan toimialaa ja sitä kautta koko Suomea. Järjestökuvioita Tuomo halusi rakentaa harkiten pitkällä tähtäimellä ottaen huomioon eri intressitahot laaja-alaisesti ja monipuolisesti. Hän kuunteli ja kyseli muiden näkemyksiä ja mielellään keskusteli niistä. Kotimaisen järjestötoiminnan lisäksi Tuomo osallistui aktiivisesti myös eurooppalaisten toimialayhdistysten toimintaan. Eurooppalaisten kollegoiden keskuudessakin Tuomo oli pidetty ja arvostettu.

Itse opin tuntemaan Tuomon vuonna 2009, kun hän rekrytoi minut Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtajaksi ja toimi sitten esimiehenäni seuraavat viisi vuotta. Esimiehenä Tuomo oli kannustava, luotettava ja antoi tukea. Häneltä järjestyi aina aikaa kuunnella ja pohtia asioita riippumatta siitä kuinka tiukat hänen aikataulunsa muuten olivat.

Tuomo oli todellinen herrasmies. Hän oli laajasti sivistynyt ja humaani ihminen, jolla oli kiinnostusta ja näkemystä yhteiskunnallisista asioista laajemminkin kuin vain liike-elämän näkökulmasta.  Itseään ja omia näkemyksiään Tuomo ei kuitenkaan koskaan korostanut. Hänen tietämyksensä asioista tuli esille jonkun yksittäisen, esimerkiksi historiallista tapahtumaa tai paikkaa koskevan kommentin tai kertomuksen muodossa.  Joukossa Tuomo haki esitettyjen näkemyksen pohjalta sopua ja yhteisymmärrystä.

Tuomo oli hyvin diplomaattinen, mutta toi myös omia ehdotuksia, ajatuksia ja näkemyksiään asioista hienovaraisesti keskusteluihin.

Tuomo oli luonteeltaan rauhallinen ja pohti ratkaisuja aina eri näkökulmilta ennen kuin teki päätöksiä. Hän oli myös sillanrakentaja siinäkin mielessä, että hän muodosti erilaisia verkostoja ja yhteistyökuvioita monella tasolla.

Me kaikki Tuomon tunteneet jäämme kaipaamaan Tuomoa. Itse muistan hänet paitsi erinomaisena esimiehenä myös hyvänä ja rakkaana ystävänä.

Markku Uitto
toimitusjohtaja
Teknisen Kaupan Liitto ry