Timo Kekkosen blogikirjoitus:

Sähkö pelastaa maailman

Timo Kekkonen. Kuvaaja Olli HäkämiesMaapallon suurimpana uhkana pidetään ilmaston lämpenemistä ja sen seurauksena tapahtuvia mullistuksia sekä niiden aiheuttamia taloudellisia seurauksia. Luonnonvarojen loppuminen uhkaa myös monella tavalla tulevaisuuttamme. Miten sähkö tähän kaikkeen liittyy ja millä tavalla sähkö meidät pelastaa?

Kannattaa hetkeksi pysähtyä miettimään mitä sähkö on. En tarkoita pohdintaa siitä mihin suuntaan ne elektronit liikkuvat ja mikä ne saa liikkumaan. Sekin on tärkeää, mutta ei elektronien liike pelasta maailmaa. Kannattaakin miettiä mitä sähkö on: mitä se mahdollistaa miten sitä oikein tehdään.

Näin pohtien päätelmänä onkin, että;

(i) sähkö on monipuolinen energian muoto,

(ii) sähköä voidaan tuottaa monella eri tavalla ja

(iii) sähkö tekee mahdolliseksi yhteiskunnan toiminnan ja ihmisten hyvinvoinnin nyt ja tulevaisuudessa.

Ajatellaan aluksi sähköä energiana. Mitä meille tarpeellista ei voi tehdä sähköä hyödyntäen? Sähkö on energiamuotona kaikkein monipuolisin. Sähkön avulla voidaan lämmittää ja viilentää. Sähköllä pakastetaan ja kuumennetaan. Sähkö tuottaa valoa ja ääntä. Sähkö liikuttaa meitä ja tavaroita monella eri tavalla. On siis perusteltua väittää, että kaikki nykyiset ja tulevat energiatarpeemme voidaan kattaa sähköllä.

Sähkön monipuolisuus tekee siitä luontevimman valinnan energiamuotona. Tulevaisuuden kannalta tärkeää on kuitenkin se, että sähköä voidaan tuottaa monella tavalla. Sen tuottaminen ei ole riippuvainen mistään yksittäisestä raaka-aineesta. Tulevaisuudessa yhä suurempi osuus sähköstä voidaan tuottaa uusiutuvilla luonnonvaroille kuten vesivoimalla ja muuttamalla tuulen ja auringon energia sähköksi. Erityisesti aurinkoenergian käyttö tulee lisääntymään kun aurinkosähkön tuottamisen teknologia kehittyy. Tuotannon lisääntyessä sähköpaneelien hinnat halpenevat edelleen ja kun sähkön varastointiin kehitetään uusia innovaatioita, niin aurinkoenergian käyttö tulee lisääntymään entistä nopeammin. Sen lisäksi monet aivan uudet tuotantotavat kuten esimerkiksi aaltoenergian ja vuorovesivirtojen valjastaminen sähkön tuotantoon kaupallistuvat ja lisäävät mahdollisuuksia päästöttömään sähköntuotantoon.

Päästöttömät ja uusiutuvia lähteitä hyödyntävät tavat tuottaa sähköä muodostavat kasvavan osuuden sähköntuotannosta. Kun näin tapahtuu niin ne korvaavat fossiilisten polttoaineiden käyttöä yhä enemmän ja fossiilisten polttoaineiden vähentäminen on avainasemassa kun torjutan ilmaston lämpenemistä.

Turvaamme maailman tulevaisuuden, ei vaan lisäämällä sähkön käyttöä, vaan myös vähentämällä energiankulutusta. Avainroolissa on sähköisten järjestelmien hyödyntäminen. Esimerkiksi talotekniikka kehittyy ja samalla älykkäät ja yhä halvemmat anturit tuottavat valtavan määrän dataa jota uusin tekoäly käsittelee. Näin voidaan optimoida energiankulutusta todellisen tarpeen sekä energian saatavuuden mukaan. Kun eri kohteet kytketään vielä toisiinsa niin sähkön tuottaminen, sen varastointi, sen käyttö ja sen käyttäjät muodostavat yhden integroidun ja optimoidun kokonaisuuden.

Yhteiskuntamme on ollut pitkälti riippuvainen sähköstä siitä lähtien kun sähköistyminen loi edellytykset nopealle teollistumiselle ja sähkön käyttö tuli osaksi kaikkien arkea. Suurimmat muutokset ovat kuitenkin tapahtuneet viimeisten muutaman vuosikymmen aikana erityisesti tietotekniikan ja tietoliikenteen kehittymisen myötä. Ilman sähköä teollisuus ei pyöri, kauppa keskeytyy ja rahaliikenne pysähtyy. Ongelmat eivät ole ainoastaan taloudellisia vaan turvallisuuskin vaarantuu monella tavalla. Harvoin ajatellaan että sähköturvallisuus on myös sähkönsaannin ja sen jakelun luotettavuuden turvaamista eikä ainoastaan sähköturvallisuuteen perinteisesti liitettyjen sähköiskujen ja sähköpalojen aiheuttamien vaarojen torjuntaa.

Sähkön hyödyntämisen osalta muutos jatkuu ja nopeutuu. Kuten tiedämme, niin nopeaan muutokseen liittyy myös riskinsä. Järjestelmien integroituminen ja riippuvuus toisistaan lisääntyvät jolloin ongelmat ja riskit rajoittuvat yhä harvemmin vain yhteen kohteeseen tai yhteen kaupunkiin. Ongelmat voivat hetkessä muuttua globaaleiksi riskeiksi. Tämä on hyvä tiedostaa ja näihin tilanteisiin tuleekin varautua. Samalla pitää kuitenkin muistaa, että tämä muuttuva sähköinen maailma tarjoaa kuitenkin niin meille yksilöille, suomalaisille yrityksille kuin 100-vuotilaalle Suomelle paljon enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia.

Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää osaamista ja kykyä sen osaamisen hyödyntämiseen. Se edellyttää myös enemmän monialaista osaamista ja kykyä eri alojen yhteistyöhön ja eri ammattiryhmien entistä tiiviimpää ja joustavampaa kykyä tehdä yhdessä töitä. Panostamalla sähköalan osaamiseen ja sen hyödyntämiseen, monipuoliseen ja jatkuvaa osaamisen kehittämiseen ja uudenlaiseen ennakkoluulottomuuteen nin olemme mukana, luomassa vaurautta ja hyvinvointia Suomeen ja samalla olemme mukana pelastamassa maailmaa – sähkön avulla.

Timo Kekkonen
toimitusjohtaja
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry

J.K. Katsopa uusin aiheeseen liittyvä, STEK:n tuottama animaatio: