MikaSalokangas 2016 web2Mika Salokankaan blogikirjoitus:

On aika helpottaa STK:n jäseneksi pääsemistä

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tehokkaampaa, kun takana on iso ja vahva joukko yrityksiä.

STK:n hallituksessa olemme tunnistaneet STK:n tärkeäksi tehtäväksi – tuotetietopalvelujen kehittämisen rinnalla – vaikuttaa mielipiteisiin ja yhteiskunnallisiin päätöksiin Hyvinvointia sähköllä -vision teemojen mukaisesti. Alan etujen edistäminen laajalla toimintakentällä onnistuu parhaiten silloin, kun liiton jäsenkunta on mahdollisimman vahva ja kattava.

STK:n jäseneksi pääseminen on tähän asti vaatinut yritykseltä mm. 2 milj. euron liikevaihtoa ja 5.000 euron suuruisen liittymismaksun maksamista, mikä on tarkoittanut sitä, että läheskään kaikki alalla toimivat yritykset eivät ole liiton jäseniä. Jotta entistä vahvemmalla äänellä voisimme kertoa siitä, että me sähköteknisen alan yritykset muodostamme merkittävän toimialan, jolla on paljon myönteisiä vaikutuksia yhteiskunnassa ja että ratkaisumme edistävät kestävää kehitystä ja tuottavat hyvinvointia kaikille, haluamme toivottaa tervetulleeksi liittoon entistä suuremman joukon alan yrityksiä.

Sähköteknisen Kaupan Liiton syyskokouksen asialistalla onkin hallituksen ehdotus sääntömuutoksesta, jolla helpotetaan liiton varsinaiseksi jäseneksi pääsemisen ehtoja ja luodaan uusi jäsenyyden muoto, yhteistoimintajäsenyys, niitä yhteisöjä ajatellen, jotka haluavat tukea ja osallistua STK:n toimintaan, vaikka eivät suoranaisesti teekään kauppaa sähköteknisillä tuotteilla.  

Uskomme uudistuksen herättävän kiinnostusta, sillä liiton tuottamat palvelut ja jäsenyyden edut näyttäytyvät houkuttelevina myös taloudellisesta näkökulmasta katsoen. Liiton palvelut puolestaan vähentävät turhaa työtä ja kasvattavat tuottavuutta koko arvoketjussa.

STK:n jäsenyritysten edustajat: Tervetuloa STK:n syyskokoukseen 8.11.2017 Hilton Kalastajatorpalle päättämään edellä mainituista historiallisista sääntömuutoksista!

Mika Salokangas
Puheenjohtaja
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry