Peter Törnroosin blogi:

Kiitos ja kumarruspeter_mongolia

Olen saanut työskennellä sähkötarvikealalla neljä vuotta pääosin tuotetietojen käsittelyn kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Siirryn konsultointimaailman palvelukseen marraskuun lopussa ja sain mahdollisuuden pohtia kuluneita vuosia tässä blogissa.

Numeropankista tuotetietopalveluksi

Päällimmäisenä mielessäni on alalla vallitseva hyvä henki. Kaikissa suuremmissa vetämissäni projekteissa ovat saman pöydän ääressä kilpailijat yhdessä sovussa päättäneet kehitettävistä asioista. Ainoastaan asiat ovat riidelleen aika-ajoin, mutta nekin hyvin vähän. Mieleeni ei ole jäänyt politikointia tai hankkeiden torppaamisia, vaan halu parantaa toimintatapoja, kasvattaa yhdessä markkinaa palvelemalla paremmin yhdessä asiakkaita. Isommasta piirakasta on mahdollista leikata isompia viipaleita.

Sähkönumerot.fi palvelulla oli selkeä strategia jo astuessani SSTL:n tiimiin. Tavoitteena oli tehdä palvelusta keskeinen tuotetietojen välityskanava, kehittyä tuotekoodipankista tuotetietopalveluksi. Verkkosivut oli juuri uusittu ja yhteistyötä tehtiin urakointi- ja suunnitteluohjelmistotoimittajien kanssa. Tuotetietojen laatu oli suuri haaste ja muna-kana -ongelma vaikeutti palvelun kehittämistä: tuotteista oli vähän tietoa, eikä sivuilla ollut paljon kävijöitä. Toimittajien motiivi tuottaa palveluun tietoa oli heikko eikä kävijä saanut sivuista suuresti lisäarvoa.

Aloitimme määrätietoisesti toimittajien kanssa projektit tietojen parantamiseksi. Tämän työn aikana huomasimme, että toimintatavoissa sekä välineissä on paljon kehitettävää. Tiedot toimitettiin eri tahoille eri tavoin, eikä tietojen laatuun juurikaan kiinnitetty huomiota.

Kun oli tarve saada sähkönumerot tuotteille, haluttiin nämä mahdollisimman nopeasti ja usein mahdollisimman helposti, tarkoittaen mahdollisimman vähäisin tiedoin. Ei katsottu omaa työtehtävää kauemmaksi ajattelematta, että näitä tietoja tarvitsee jatkossa mm. asiakas sekä tukkumyyjä. Tällä hankaloitettiin tuotteiden ostamista, kun ostajalle ei annettu tarpeeksi tietoa ostopäätöksen tueksi.

Näistä huomioista syntyi projekteja, joiden tuloksena yhtenäistimme tuotetietojen välittämisen toimittajien ja tukkujen välillä (Talotekniikkastandardi), paransimme tuotteiden nimeämiskäytäntöjä (Tuotenimisanakirja ja Tuotetieto-opas), loimme toimintoja, joiden avulla sähkönumerorekisterin Tuotetietoja voidaan hyödyntää ulkoisissa järjestelmissä koneellisesti sekä kehitimme sivustoa helppokäyttöisemmäksi.

Onnistumisten taustalla on toimiva tiimi ja hyvät suhteet asiakkaisiin

Projektien onnistuminen on ollut monen osatekijän summa. SSTL:n strategia tukee kehityshankkeita, joihin SSTL:n tiimi on sitoutunut. Hankkeissa on otettu sopivia välitavoitteita, eikä lähdetty heti kurkottamaan kuuta taivaalta. On löydetty oikeat kumppanit joiden kanssa järjestelmiä kehitetään. Toimintoja on kehitetty oma-aloitteisesti ja avoimesti. Palveluita tarjotaan yhä avoimemmin koko toimitusketjulle. Toimittajien ja tukkujen avainhenkilöt on otettu mukaan päätöksentekoon.

Viimeinen kohta on mielestäni yksi tärkeimmistä onnistumisen tekijöistä. Tullessani SSTL:ään, toimittajien ja tukkujen tuotepäälliköt eivät osallistuneet paljoakaan kehitysprojekteihin. Päätöksiä projekteista tehtiin ylemmän tai it-johdon tasolla, mutta sitoutuminen puuttui projektin avainhenkilöillä. Nyt SSTL on luonut tiiviit suhteet tukkujen tuotepäälliköihin nimeämällä kullekin tuoteryhmälle tukuista vastuuhenkilöt, jotka asiantuntijoina ovat tekemässä päätöksiä mahdollisista muutoksista koskien ryhmän tuotteistoon ja yleisiin toimintatapoihin. Myös muiden avainhenkilöiden kanssa pidetään yhä enemmän yhteyttä. Tästä on osoituksena se, että palvelulta odotetaan yhä enemmän ja saamme jatkuvasti uusia kehitysideoita. Kaikkia alan tarpeita ei tarvitse keksiä liiton seinien sisällä, kuten aiemmin.

Tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet

Energiatehokkuuteen liittyvien vaatimusten tiukentuminen tulee lisäämään tarvetta tuotteiden teknisten tietojen välittämiselle tukemaan rakennusten yhä pidemmälle menevää suunnittelua. Jotta rakennusten energiatehokkuus pysyy hyvänä koko elinkaaren ajan, tulee tietoa välittää myös huoltoyhtiöille. Tällöin rakennukseen asennettujen ratkaisujen dokumentaation on oltava kunnossa ja helposti saatavilla.

Täydellisessä maailmassa toimittajat toimittavat tiedot keskitetysti tuotetietopalveluun, josta suunnittelijat hyödyntävät haluamansa tiedot. Sähkösuunnitelma yhdistetään koko rakennusta koskevaan tietomalliin, johon urakoitsija dokumentoi rakentamisen aikana tehdyt muutokset.

Tietomallin ottaa käyttöön huoltoyhtiö, joka seuraa määräaikaishuoltojen aikatauluja, dokumentoi tehtyjä muutoksia sekä havaittuja ongelmia. Raporttien avulla voidaan tunnistaa korjaustoimenpiteitä, jolla rakennuksen käyttömukavuus sekä energiatehokkuus pidetään kunnossa koko elinkaaren ajan.

Töitä siis tuotetietokentässä tulee riittämään jatkossakin. Odotan, että palvelua kehitetään jatkossa yhtä aktiivisesti ja avoimesti kuunnellen asiakkailta saatua palautetta. Tulen seuraamaan mielenkiinnolla seuraavia harppauksia, joita palvelu tulee ottamaan.

Kiitokset yhteisistä vuosista!

Peter Törnroos