STK:n ja NSS:n näkemykseen tulevaisuudesta ja sähkön roolista osana jokapäiväistä elämää voit tutustua osoitteessa www.stkliitto.fi/visio2030

 

Muita tutustumisenarvoisia näkemyksiä tulevaisuudesta ovat mm: