Asiakasuutiskirje kesä 2017 In browser / ensto.com

Kohti älykästä sähköverkkoa

Ensto haluaa parantaa älykkäiden sähköverkkojen, rakennusten ja liikenteen turvallisuutta, toimivuutta, luotettavuutta ja tehokkuutta. Tavoitteemme on vastata globaalien megatrendien tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä parantaa jokapäiväistä elämää älykkäillä sähköistysratkaisuilla. Enston verkonrakennustuotteet toimivat älykkään sähköverkon ja sen luotettavuuden kivijalkana.

Sähkön kulutus lisääntyy jatkuvasti ja kuluttajat ovat yhä tietoisempia sähkönjakeluun liittyvistä asioista ja odottavat saavansa parasta laatua. Älykäs verkko tarkoittaa täyden kapasiteetin tuottoa kaupunkeihin, mutta myös sähkön luotettavaa toimitusta maaseudulle, jossa etäisyydet ovat pitkiä ja yhteydet haasteellisia. Haluamme auttaa asiakkaitamme vastaamaan näihin haasteisiin!

Ensto pilotoi Suomessa uutta tasajännitejärjestelmää (LVDC), jolla pystytään hyödyntämään sähköntuotanto eri lähteistä ja viemään se etäisimpiin paikkoihin, kuten saariin ja syrjäseuduille, joihin sähkönjakelu on perinteisesti ollut hankalaa toteuttaa. Ratkaisulla pystytään välttämään sähkönjakelun häviöitä, takaamaan luotettavuutta sähköverkon kovan kuormituksen aikana, moninkertaistamaan verkon kapasiteetti sekä hyödyntämään paikallista sähkön tuotantoa. Lisätietoa on tulossa!

 

 

Enston uusi suunta: Parempaa elämää sähköllä

Ensto hakee kasvua tilanteessa, jossa Euroopan markkinat pysyvät staattisina ja mahdollisuudet näyttäytyvät megatrendien muodossa.

Enstoon vaikuttavia megatrendejä tulevat olemaan kaupungistuminen, taloudellinen vallansiirto Aasiaan, digitalisoituminen sekä sosiaalinen muutos. Uusille markkinoille on suunnattava uusin keinoin.

 

Enston ratkaisuilla parempia arvoja SAIDI- ja SAIFI-luotettavuusindekseissä

SAIDI- ja SAIFI-luotettavuusindeksejä pidetään entistä tärkeämpinä suorituskykyindikaattoreina sähkönjakelualalla.

Yhtiöt saattavat usein kiinnittää huomiota vähemmän tärkeisiin parametreihin ja unohtaa hankittavan laitteen vaikutuksen SAIDI- ja SAIFI-luotettavuusindekseihin.

 

Orsien käytönrajat lisätty Enston sivuille

Osana tuotetietojen täydentämisprojektia olemme lisänneet orsille niiden käytönrajoja koskevat taulukot. Laskennassa tutkitaan eri kuormatiloissa johtimien vaihevälit, johtimien vapaat ilmavälit orsi- ja pylväsrakenteisiin sekä orrelle ja johtimille sallitut kuormitukset.

 

Uudet pistokepäätteet Wiski-tyyppiselle kaapelille keskijänniteverkkoon

Ensto on kehittänyt uudet pistokepäätteet Wiski-kaapelille 24 kilovoltin maakaapeliverkkoihin. Uusissa tuotteissa on kaikki tarvittavat komponentit Wiskin maadoittamiseen yhdessä paketissa.

 

 

 

Ensto Phase Balancer - tasoittaa virtasi

Tänä päivänä sähköä kulutetaan enemmän kuin koskaan ja olemassa olevilla jakeluverkoilla on vaikeuksia vastata kasvavaan sähkönkulutukseen ja –tarpeeseen. Sähkön häiriöt kuten harmoniset aallot, jännite- ja taajuusvaihtelut ovat suhteellisen tavallisia ja voivat johtaa ei-toivottuihin tilanteisiin.

Ensto Phase Balancer on suunniteltu takaamaan tasaisen sähkönsaannin. Se korjaa jännitteen epäsymmetriaa kolmivaiheverkoissa, parantaa oikosulkuvirtaa ja vähentää harmonista kokonaissäröä (THD).

 

Uudet kaapelikengät pienjännitteelle

Enston uusituilla pienjännitemaakaapelikengillä on kehittyneempiä tuoteominaisuuksia: runko on tehty taotusta alumiinista ja muotoilu on pyöreämpi. Uudella valmistusmenetelmällä saadaan parempilaatuisia kaapelikenkiä.

 

 

Kylmäkutisteiden asennusohjeet on päivitetty kuvallisiksi sekä kylmäavaustarvikkeet lisätty kylmäkutisteiden varustepaketteihin

Tarvikkeet sisältyvät AHXAMK-W kaapelille tarkoitettuihin sisäpääte-, ulkopääte- sekä jatkostuotepaketteihin, joilla voi tehdä myös perinteisen maadoitusliitoksen.

 

 

Ensto SLIW – täydellinen liitinsarja pienjänniteverkolle

Ensto SLIW -liittimet edustavat Enston uutta suunnittelua, jossa yhdistyvät nykyaikainen ulkomuoto ja korkea laatu. SLIW-tuoteperheen suunnittelussa tavoitteena on ollut luoda sopivat liittimet kaikille poikkipinta-alueille pienjänniteverkossa. Huipputeknologia, laadukkaat materiaalit ja jatkuva testaaminen ovat SLIW-tuoteperheen perusta.

 

 

Ylijännitesuojia saatavilla nyt kaikille jännitteille

Vuonna 2016 Ensto osti ylijännitesuojiin erikoistuneen, ranskalaisen Tridelta Parafoudresin. Valikoimamme täydentyi yritysoston myötä keski- ja korkeajännitteisiin verkkoihin soveltuvilla ylijännitesuojilla, jotka suojaavat sähkölinjoja ylijännitteeltä ja parantavat näin verkkojen luotettavuutta. Ylijännitesuojavalikoimamme kattaa nyt jännitteen 5kV:sta…144kV:aan.

 

 

Markku Rantio jää eläkkeelle

Enston verkonrakennustuotteiden Suomen myyntijohtajana vuodesta 2001 toiminut Markku Rantio jää eläkkeelle 1.7.2017. Rantiolla oli jo Enstoon tullessaan pitkä ja vankka kokemus sähköalalta ja Enston vuodet kerryttivät sitä entisestään; alan toimijat, tuotteet, rakentamis- ja toimintatavat tulivat perinpohjaisesti tutuiksi.

Myyntitehtävissä Rantio paitsi tapasi lukemattoman määrän asiakkaita ja kerrytti kymmeniä tuhansia ajokilometrejä vuosittain, hän toimi myös kouluttajana Ensto Pro –tuote- ja asennuskoulutuksissa. Rantio on ollut uransa aikana kysytty luennoitsija ja hän on toiminut sähköalan asiantuntijana lukuisissa erilaisissa tilaisuuksia ja yhteyksissä. Markku kertoo vuosiin mahtuneen paljon iloisia ja mieleen painuneita tapahtumia ja hän haluaakin kiittää asiakkaita kuluneista vuosista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ensto Utility Networks –liiketoiminta-alueen Suomen myyntijohtaja Jouni Siniranta ja markkinointipäällikkö Kaisa Kaikkonen Service Blueprint – suunnittelukartan edessä. Myynti ja markkinointi pitivät yhteisen suunnitelupäivän kehittääkseen asiakaskokemusta.

Ensto Utility Networks tiimi toivottaa hyvää kesää!

 

vision-and-social-channels