STK-Tietopalvelujen hanke menestyi parhaiten KIRA-digi-arvioinnissa

KIRA-digi-rahoitusta 27 uudelle kokeilulle

KIRA-digi-hankkeen neljännellä kokeiluhakukierroksella on myönnetty yhteensä noin 775 000 euroa 27 kokeilulle, jotka vauhdittavat rakennetun ympäristön digitalisaatiota. Tukea saavat 23 yritystä, 3 kaupunkia ja yksi yhdistys.

Parhaiten arvioinnissa menestyivät STK-Tietopalvelut Oy, Fira Oy, Tampereen kaupunki ja Emmi Keskisarja & Janne Teräsvirta Arkkitehtitoimisto & Company Oy. Toimialan oma rahoitusosuus tuettavissa hankkeissa on yli 1,5 miljoonaa euroa ja hankkeiden kokonaiskustannukset 2,3 miljoonaa euroa.

KIRA-digi-hankkeessa* kiinteistö- ja rakentamisala uudistaa yhdessä toimintaansa digitalisaation avulla. Kokeiluilla halutaan uudistaa alan toimintatapoja, luoda ja testata uusia digitaalisia ratkaisuja sekä parantaa niiden yhteentoimivuutta.

”Neljäs kierros löi meidät kaikki ällikällä hakemusten määrän suhteen. Myös hakemusten laatu, monipuolisuus ja kokeiluluonteisuus ovat parantuneet kierros kierrokselta. Nyt painopiste siirtyy kokeilujen tulosten jalkauttamiseen. Tästä on hyvä jatkaa”, digipäällikkö Teemu Lehtinen sanoo...

Lue koko valtioneuvoston tiedote

-------------

KIRA-digi-hanke sähkö- ja LVI-alalla Sähkönumerot.fi- ja LVI-info.fi-palveluissa olemassa olevien tuotetietojen kohdentamiseksi suunnittelijoiden ja rakennuttajien vaatimuksiin käynnistyy 30.10.2017 klo 13 STK:ssa.

Tavoitteena on, että Building Smart Finland -yhteistyöfoorumin kesällä julkistamaan bSF tate propertyset-määrittelyyn lisätään soveltuvilta osin Tuotetietostan-dardi 2017:n ja ETIM-standardin tietokenttien tunnuk-set ja sitä kautta yhteensovitetaan Sähkönumerot.fi-palvelun tuotetiedot suunnitteluohjelmistojen kenttiin/suunnittelijoiden vaatimuksiin.