Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n järjestämä Sähköurakoitsijapäivät on sähköisen talotekniikan toimijoiden tärkein tapahtuma, joka pidetään tänä vuonna Hämeenlinnan Aulangolla.

Perinteisiin kuuluen tapahtumassa palkitaan sähköistysalan aktiivisia toimijoita. Torstain 23.11. seminaarin yhteydessä jaettiin kaksi kultaista ja kolme hopeista ansiomerkkiä. Lisäksi Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö palkitsi yhden henkilön koulutuspalkinnolla ja yhden henkilön kehittämispalkinnolla.

Iltajuhlassa julkistetaan vielä Vuoden 2017 sähköurakoitsija.

Ansiomerkkien saajat 1

Vasemmalta hopeisen ansiomerkin saaneet Antti Rovamaa, Tapio Kallasoja ja Inka-Liisa Ahokas.
Äärimmäisenä oikealla kultaisen ansiomerkin saanut Jukka Lehtinen.

Kultaiset ansiomerkit saivat seuraavat henkilöt


Toimitusjohtaja Jan Siezing, Ruotsin Teknisten urakoitsijoiden järjestö, Installatörsföretagen

Jan Ziezing on ansiokas Pohjoismaiden ja Euroopan urakoitsijoiden yhteistoiminnan ja edunvalvonnan kehittäjä. Hän toimii aktiivisesti sähköasennusalan pohjoismaisessa koulutusyhteistyössä. Taitavaksi lobbariksi tiedetyllä Jan Siezingillä oli keskeinen rooli Ruotsin Sähköurakoitsija- ja LVI-urakoitsijajärjestöjen yhdistämisessä Installatörsföretagen -järjestöksi.

Toimialajohtaja, johtoryhmän jäsen Jukka Lehtinen, Ahlsell Oy

Pitkän ja monipuolisen työuran teollisuuden myynti- ja projektitöistä omaava Jukka Lehtinen on kautta aikojen yksi parhaiten sähköurakoitsijoiden toimintaa ymmärtävistä kauppiaista. 25 vuotta sähkötukkukaupan myynnin johdossa Suomessa ja ulkomailla työskennellyt, yhteistyöhakuinen ja -kykyinen Jukka Lehtinen vie kaikessa toiminnassaan koko alaa eteenpäin. Lehtinen antaa aikaansa myös järjestötoiminnalle ja on työskennellyt mm. Sähköteknisen Kaupan Liiton hankkeissa koko neljännesvuosisataisen tukku-uransa ajan.

Hopeiset ansiomerkit saivat seuraavat henkilöt

Liiketoimintajohtaja Antti Rovamaa, Assemblin Oy

Sähköistysalalla yrittäjänäkin 16 vuoden ajan toiminut ja mittavaa uraa useissa muissa yrityksissä tehnyt Antti Rovamaa on aina ollut valmis käyttämään rautaista osaamistaan alan ja kollegoiden yhteiseksi hyväksi toimien aktiivisesti alan edistäjänä eri järjestöissä. Omaa yritystä ja omaa toimialaakin laajemmassa perspektiivissä asioita tarkastelevalla Rovamaalla on kyky kuunnella myös muita ja hakea ratkaisuja vaikeissakin – kuten TES – neuvottelutilanteissa.

Lehtori / koulutusohjelmavastaava, Suomen Valoteknillisen Seuran puheenjohtaja, yrittäjä Tapio Kallasjoki, Metropolia ammattikorkeakoulu ja T:mi Valaistussuunnittelu

Valaistuksen Grand Old Man Tapio Kallasjoki on kouluttanut teknikkoja ja sähköinsinöörejä jo 28 vuoden ajan useissa eri oppilaitoksissa.  Hän on edistänyt alalle hakeutuvien nuorten opiskelijoiden sähköpätevyyden sekä työ- ja harjoittelupaikkojen saamista ja työskennellyt SETI:n hyväksymänä sähkötyöturvallisuuskouluttajana. Tapio Kallasjoki on suosittu luennoitsija ja hän on ollut järjestämässä yhteisiä valaistuspäiviä STUL:n ja Suomen Valoteknillisen Seuran kanssa. Kallasjoki on mm. toiminut asiantuntijajäsenenä Sähköinfon sähköistysryhmässä uusimassa valaistusaiheisia ST-kortteja. Kallasjoki on jakanut aikaansa, asiantuntemustaan ja valaistuksen ilosanomaa Suomen Valoteknillisen Seuran puheenjohtajana ja VALO-lehden päätoimittajana jo kolmentoista vuoden ajan.

Varatuomari, lakimies Inka-Liisa Ahokas, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Inka-Liisa Ahokas on työskennellyt STUL:n lakimiehenä viidentoista vuoden ajan. Hän toimii päätyönsä ohella myös Sähköalan Koulutus- ja tutkimussäätiön asiamiehenä samoin kuin Sähkö- ja hissiturvallisuuden (aiemmin Sähköturvallisuuden) neuvottelukunnan jäsenenä / varajäsenenä vuodesta 2005 alkaen. Ahokas palvelee STUL:n jäseniä neuvoen, tiedottaen ja kouluttaen juridisissa asioissa. Hän hoitaa myös oikeudellisia toimeksiantoja. Ahokkaan erityisosaamisaloja ovat urakkasopimusasiat ja julkiset hankinnat. Lisäksi Ahokas toimittaa Sähköistysalan työsuhdekansiota. Ahokas tunnetaan sähköurakoitsijoiden keskuudessa kärsivällisenä neuvojana ja tarvittaessa myös sitkeänä puolustajana.

Kehittämis ja koulutuspalkinnon saajat

Vasemmalla LSK Group Oy:n toimitusjohtaja Perttu Ryynänen, kehittämispalkinnon saanut Kari Sirén ja koulutuspalkinnon saanut Vesa Helminen.

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön molemmat palkinnot Tampereelle

Säätiön LSK:n rahastosta koulutus- ja kehittämispalkinnot jakoi LSK Group Oy:n toimitusjohtaja Perttu Ryynänen. Kumpikin palkinto on 3 000 euroa.

Vesa Helmiselle koulutuspalkinto

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun koulutuspäällikkö Vesa Helminen on kunnostautunut sähköalan 2. asteen koulutuksen kehittäjänä ja yleisesti sähköisen talotekniikka-alan koulutuksen puolestapuhujana. Helminen on ollut Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n oppilaitosyhteistyöryhmässä mukana sen perustamisesta alkaen ja toiminut jo useita vuosia ryhmän puheenjohtajana. Vesa Helminen osallistuu aktiivisesti ryhmän kehityshankkeiden ideointiin ja läpiviemiseen mm. ammatillisesta koulutuksesta vastaaviin virkamiehiin ja poliittisiin päättäjiin säännöllistä keskusteluyhteyttä ylläpitäen.

Kehittämispalkinto Kari Sirénille

Poikkeuksellisen monipuoliset ansiot omaava ja sähköisen talotekniikka-alan keskeisiin uudistamishankkeisiin alati aktiivisesti tarttuva DI, toimitusjohtaja Kari Sirén sai tämän vuoden kehittämispalkinnon. Ennakkoluulottomana edelläkävijänä tiedetty Sirén vie sähköistysalaa määrätietoisesti eteenpäin niin tuote-, järjestelmä- kuin toimintaprosessienkin kehittämisessä. Kari Sirénin ansioista voidaan 2000-luvulla nostaa esiin mm. hankesuunnitteluohjeiston kehittäminen, keskeinen rooli sähköistyksen ja koko rakentamisalan tiedonhallinnan kehittämisessä sekä panos Terve Talo -konseptin ja ohjeiston kehittämisessä.