Rakennusalan suhdanneryhmä (Raksu) arvioi raportissaan koko rakentamisen tuotannon kasvavan tänä vuonna 2–4 prosenttia ja vähenevän ensi vuonna 0–2 prosenttia. Raksu ennustaa, että kuluvana vuonna aletaan rakentaa 42 000–44 000 uutta asuntoa. Ensi vuonna asuntoaloitusten määrä vähenee usealla tuhannella.

Asuinrakentaminen jatkuu tänä vuonna voimakkaana. Muun rakentamisen odotetaan hidastuvan. Lähivuosien näkymät ovat kuitenkin suhteellisen hyvät, koska Suomessa on suunnitteilla useita suurhankkeita, erityisesti metsäteollisuudessa.

Korjausrakentamisen kasvuvauhdin arvioidaan nopeutuvan suhdannekehityksen tukemana noin 2 prosenttiin. Maa- ja vesirakentamisen kasvun ennakoidaan sen sijaan hidastuvan 1–2 prosenttiin. Suurista infrahankkeista länsimetron kakkosvaihe jatkuu, ja ensi vuonna rakennusvaiheeseen tulee muun muassa pääkaupunkiseudulle tuleva pikaraitiolinja Raide-Jokeri...

Lue koko artikkeli