Energiateollisuus ry

Päästökauppa on tehokkain ohjauskeino kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, sanoi energia-alaa edustavan Energiateollisuuden ET:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Lundmark järjestön kevätseminaarissa.

-        EU:n päätökset päästökauppaa koskien ovat palauttaneet uskoa siihen, että se voi olla pääasiallinen ohjauskeino, jolla sähköntuotannon ja muiden päästökauppaan kuuluvien sektorien päästöjä suitsitaan, Lundmark totesi avauspuheenvuorossaan.

Markkinavakausmekanismi purkaa syntynyttä päästöoikeuksien ylijäämää, mutta on riittämätön poistamaan täysin päällekkäisten ohjausmekanismien vaikutusta, siksi energiateollisuus pitää tärkeänä, että päästökaupan toimivuutta tehostetaan ja sille päällekkäisiä ohjauskeinoja rajoitetaan. 

-        Suomen aloitteellisuus päästökaupan laajentamiseksi kiinteistökohtaiseen lämmitykseen on erittäin kannatettava. Lämmitys on merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja Euroopassa. Markkinaehtoinen ja teknologianeutraali päästökauppa on tasapuolisin, kustannustehokkain ja yrityksille selkein ohjauskeino, Lundmark painotti.

Energiateollisuus korostaa, että tehokkaan ilmasto- ja energiapolitiikan kannalta kilpailevaa sähkön- ja lämmöntuotantoa tulisi ohjata samoin markkinalähtöisin perustein. Kiinteistökohtainen lämmitys on EU:n toiseksi suurin päästölähde liikenteen jälkeen.

Tällä hetkellä eurooppalaiset rakennukset lämpiävät talokohtaisilla järjestelmillä, joiden polttoaine on 75-prosenttisesti fossiilista. Päästökaupan laajentaminen ohjaisi lämmitystä ilmaston kannalta oikeaan suuntaan. Myös suomalaisen kaukolämpöosaamisen vienti hyötyisi lämmityksen kytkemisestä päästökauppaan.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner muistutti ET:n kaksipäiväisessä seminaarissa Helsingissä, että yhteiskunnan rooli liiketoimintojen murroksessa on tehdä asioita mahdolliseksi, ei ohjata teknologisia ratkaisuja.

Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä totesi, että teknologisen kehityksen vauhti on huima myös energia-alalla ja energiayhtiöt hakevat kilvan uusia liiketoimintamalleja.

-        Yhteiskunnallisella päätöksenteolla on ohjattava päästöjen vähentämistä. Yrityksille on jätettävä mahdollisuus löytää ja tarjota asiakkaille parhaat palvelut, Leskelä korosti.