Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n ja Sähkösuunnittelijat NSS:n jäsenistön keskuudessa toteutettuun suhdannetiedusteluun vastanneet yritykset uskovat uudisrakentamisen aktiivisuuden vaimentuvan. Korjausrakentamisen odotetaan kuitenkin kasvavan edelleen.

Eri rakennustyyppien tuotantomuutokset tulevana puolivuotiskautena:STUL suhdannekatsaus

Kuluva vuosi näyttää vielä hyvältä sekä työkannan että toiminnan tuloksellisuuden näkökulmasta. Tarjouskyselyiden määrän kehitys puolestaan ennakoi ekonomistienkin raportoimaa korkeasuhdanteen taittumista.

Selvä enemmistö vastaajista - maantieteellisestä sijainnista tai liikevaihdon määrästä riippumatta - arvioi kokonaistuotannon pysyvän nykyisellä tasolla tulevan puolivuotiskauden aikana. Tuotannon vähenemistä ennakoivia vastaajia on kuitenkin selvästi enemmän kuin kasvua odottavia. Näiden suhdetta mittaava saldoluku onkin negatiivinen ensimmäisen kerran sitten syksyn 2015.

Kasvuodotuksia edelleen korjausrakentamisessa, suurin lasku odotuksissa asuntotuotannon osalta

Viime keväänä kolme vastaajaa kymmenestä odotti asuntotuotannon edelleen kasvavan. Tulevan puolivuotiskauden aikana vastaajista enää vain 10 prosenttia uskoo kasvuun, 40 prosenttia arvioi tuotannon vähenevän.

Muilla uudisrakentamisen osa-alueilla muutos odotuksissa on saman suuntainen, mutta maltillisempi. Sähkösuunnittelijoilla on saldoluvuilla mitattuna edelleen kasvuodotuksia teollisuusrakentamisen ja julkisen rakentamisen osalta.

Vajaa kolmasosa odottaa korjausrakentamisen parissa aukeavien työtilaisuuksien edelleen lisääntyvän; valtaosan näkemys on, että tuotanto pysyy ennallaan.

Tarjouskyselyt vähentyneet - työkannat kasvaneet

Tarjouskyselyjen määrän kehitys heijastaa niin ikään suhdannenäkymien muutosta: ensimmäisen kerran kolmeen vuoteen tarjouskyselyjen vähentymistä raportoiva joukko on kasvua raportoinutta suurempi.

Työkannat ovat kohtuullisella tasolla kummallakin ammattikunnalla. 30 prosentilla vastaajista työkanta on viime kyselystä kasvanut ja 52 prosentilla pysynyt samana kuin puoli vuotta sitten. Työkannan mediaani on 4 kuukautta.

Sähköistysalalla vallitseva tiukka kilpailutilanne näkyy töiden hinnoittelussa. Kustannustason noususta huolimatta kolme vastaajaa neljästä kertoo hintojen pysyneen ennallaan eikä töiden hinnoittelun uskota muuttuvan seuravankaan puolivuotiskauden aikana.

Plusmerkkiset tulosodotukset

Työntekijöiden määrään ennakoidaan hienoista kasvua tulevan puolen vuoden aikana.

Odotukset tulostason kehityksestä ovat pysyneet edelliseen kyselyyn nähden ennallaan. 30 prosenttia vastaajista näkee toimintansa tuloksen muodostuvan kuluvana vuonna aikaisempaa paremmaksi ja yli puolet saman tasoiseksi kuin edellisenä vuonna.

Kyselyn toteutus

Kysely lähetettiin maaliskuussa sähköpostitse STUL:n ja NSS:n jäsenistölle. Tiedusteluun vastasi kaikkiaan 227 yritystä. Vastausprosentti oli 14.

...

Poimintoja vastaajien avoimista kommenteista:

”Hintakilpailu on kireää, vaikka monilla on täystyöllisyys.”

”Suhdanteen huippu oli keväällä. Yksin yrittäjänä voin sanoa työn määrästä, että 2 vuotta olen juossut työmaalta toiselle. Kysyntä on niin valtavaa, ettei tarvitse mainostaa ollenkaan!”

”Kasvua ollut tämä vuosi ja töiden kyselyjä paljon.”

"Projektien hintakilpailu ollut kova eli ei tartu töitä enää kohtuullisella katteella. Jotkut ottavat keikkoja nahkoineen... Tarjouskyselyt projekteista ovat nyt hieman vilkastuneet ja tarjouksia on tehty, mutta projektien käynnistyminen on hidasta... työmaat eivät lähde käyntiin, jotain miettivät tilaajan puolelta???"

STUL suhdannekatsaus 2

Yrityksen työkanta verrattuna työkantaan puoli vuotta sitten:STUL suhdannekatsaus 3