Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n ja Sähkösuunnittelijat NSS:n yhteisen suhdannetiedustelun mukaan usko rakentamisen kehitykseen on heikentynyt keväästä. Molempien vastaajaryhmien odotukset uudisrakentamisen osalta ovat heikentyneet, vain korjausrakentamisen odotetaan edelleen kasvavan.

Tiedustelu lähetettiin syyskuussa 2018 NSS:n ja STUL:n jäsenrekisteristä 1639:lle sähköpostiosoitteensa ilmoittaneelle yritykselle. Tiedusteluun vastasi kaikkiaan 227 yritystä, joista sähköurakoitsijoita oli 206 ja sähkösuunnittelijoita 21. Vastausprosentiksi sähköurakoitsijoiden osalta muodostui 13 ja sähkösuunnittelijoiden osalta vastausprosentti oli 26.

Korjausrakentamisen uskotaan edelleen kasvavan
Yleensä alalla tehdyn suhdannetiedustelun perusteella myönteisimmät odotukset ovat olleet korjausrakentamisessa ja niin nytkin. Merkittävin negatiivinen muutos odotuksissa on asuntotuotannon osalta. Myös muilla uudisrakentamisen osa-alueilla koko vastaajakunta odottaa pienennystä. Tosin saldoluvuilla mitattuna suunnittelijoilla on edelleen kasvuodotuksia teollisuusrakentamisen ja julkisen rakentamisen osalta.

Tarjouskyselyt ja työkanta lisääntyneet
Tarjouskyselyjen määrät ovat laskeneet molemmilla vastaajaryhmillä. Suunnittelijoilla työkanta verrattuna puoli vuotta aikaisempaan oli saldoluvulla katsottuna positiivinen, mutta pienempi kuin viime keväänä (7/22)...

mm.

Suunnittelijoita tarvitaan edelleen lisää...

Lue koko NSS:n tiedote

 

Katso myös