Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynti kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 1,4 % verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Työpäiviä kyseisellä kaudella oli kolme vähemmän kuin viime vuonna, joten työpäiväkohtaisen myynnin muutos oli 6,5 %.

Koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla kasvua oli 5,3 % myynnin arvon noustessa 472 miljoonaan euroon edellisvuoden 448 miljoonasta. Sähköteknisten tuotteiden tukkuhinnat nousivat alkuvuonna 0,3 %, joten myynnin volyymi kasvoi 5 %.

- Vuosi on lähtenyt erinomaisesti käyntiin ja kysyntä näyttäisi jatkuvan reippaana, sanoo Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) toimitusjohtaja Tarja Hailikari.

Pitkällä tähtäimellä sähkön roolin kasvu yhteiskunnassa tulee pitämään sähkötekniikan kysyntää korkealla. Esimerkki kehityskulusta on valtioneuvoston tammikuussa hyväksymä kansallinen ohjelma liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkosta.

Ohjelma asettaa sähköautojen määrälle tavoitteeksi 20.000 vuonna 2020 ja vähintään 250.000 sähköautoa vuonna 2030. Julkisia latauspisteitä tulisi ohjelman mukaan olla yksi kymmentä sähköautoa kohti, joten niitä tulisi olla vähintään 2000 kappaletta vuonna 2020 ja 25.000 kappaletta vuonna 2030.

- Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö jakaa vuosien 2017-2019 aikana 4,8 miljoonaa euroa tukea sähköautojen julkisen latausinfrastruktuurin kehittämiseen. Rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin on ehdotettu varautumista latauspisteisiin muun muassa kaapeloinnein asuintalojen pysäköintipaikoilla, Hailikari kertoo. 

- On selvästi nähtävissä viranomaisten ja poliitikkojen tahto nostaa sähkö tieliikenteen käyttövoimaksi. Sähköteknisen kaupan alan kannalta sähköautojen lataus lisää kiinteistöjen sähköistystarpeita ja nopeuttaa älykkään sähköverkon kehitystä. 

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Tarja Hailikari, STK, puh. 040 7358673, tarja.hailikari(at)stkliitto.fi

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) edustaa sähköteknisten tuotteiden valmistajia, maahantuojia ja tukkuliikkeitä. STK edistää alan kehitystä ja vaikuttavuutta sekä tuottaa palveluja, joista merkittävin on 240.000 sähköteknistä tuotetta sisältävä Sähkönumerot.fi- tuotetietopalvelu.

Sähkötukkumyynti neljänneksittäin

SähköteknistenTuotteidenTukkumyynninMuutos 5v

SähköteknistenTuotteiden Myynnin ja Volyymin muutos