Sähköteknisen Kaupan Liitto ry on jättänyt liikenne- ja viestintäministeriölle lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden tuesta.

Lausunnossa mm. ehdotamme, että

  • romutuspalkkiota myönnettäisiin täyssähköauton hankinnan yhteydessä 4000 euroa tavoitteena päästöttömien täyssähköautojen suurempi osuus romutuspalkkiokampanjassa (hallituksen lakiesityksessä määrä on 2000 euroa).
  • täyssähköautoille hankintatukea myönnettäisiin 4000 euron ( hallituksen esityksessä määrä on 2000 euroa).

Lakiehdotuksessa esitetyt ohjauskeinot – varsinkin jos muutosehdotuksemme otetaan huomioon – ovat hyviä ja tehokkaita päästöjen vähentämiseksi ja sähköautoilun edistämiseksi Suomessa.

Tutustu STK:n lausuntoon tästä linkistä