Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynti kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä 7,9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Koko alkuvuoden myynti oli yhteensä 738 miljoonaa euroa, joka oli 6,2 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

- Ennakoitu kasvusuuntaus on toteutunut ja uskomme sen jatkuvan lähitulevaisuudessa, sanoo Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) toimitusjohtaja Tarja Hailikari.

Vilkas rakentaminen ja sähköverkon uudistaminen ovat ympäristötekijöitä, jotka ovat pitäneet kysyntää yllä. Samaan aikaan sähkötekninen kauppa on kehittänyt omaa tehokkuuttaan mm. yhtenäistämällä tuotetietoja sekä helpottamalla niiden hallintaa ja saatavuutta.

Kehittämisen hyödyt ulottuvat alan palveluketjun lisäksi loppuasiakkaille kuten rakennuttajille sekä kiinteistöjen käyttäjille ja kunnossapitäjille. Tähän tähtää muun muassa yhteishanke, jossa sovitetaan yhteen sähkö- ja LVI-alan tuotetietokantoja. Näin digitalisoitu tuotetieto saadaan palvelemaan suunnittelijoita ja rakennuttajia entistä paremmin.

Työ vaatii laajaa yhteistyötä liitojen ja asiantuntijoiden kesken. Tarja Hailikari on tyytyväinen siitä, että hallituksen kärkihankkeisiin lukeutuva KIRA-digi näkee aloitteen tärkeänä. Sen rahoitushakemus menestyi parhaiten viimeisimmässä hakukierroksessa, jossa rahoitetaan rakennetun ympäristön digitalisaatiota vauhdittavia projekteja.

- Tämä on yksi keinoista, joilla voimme edelleen kasvattaa sähkötekniikan ja sähköistämisen hyötyjä yhteiskunnalle. Tulokset näkyvät paitsi parantuneena tehokkuutena taloteknisen alan koko palveluketjussa, myös sähköteknisten tuotteiden ja ratkaisujen kysynnän kasvuna.

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Tarja Hailikari, STK, puh. 040 7358673, tarja.hailikari(at)stkliitto.fi

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) edustaa sähköteknisten tuotteiden valmistajia, maahantuojia ja tukkuliikkeitä. STK edistää alan kehitystä ja vaikuttavuutta sekä tuottaa palveluja, joista merkittävin on 240.000 sähköteknistä tuotetta sisältävä Sähkönumerot.fi- tuotetietopalvelu.

 

SähköteknistenTuotteidenTukkumyynti 3Q2017

SähköteknistenTuotteidenTukkumyynninMuutos 3Q2017