Sähköteknisen Kaupan Liitto ry on jättänyt liikenne- ja viestintäministeriölle lausuntonsa Lausunto hallituksen esitysluonnokseen koskien hankintatukea sähköavusteisille pyörille.

Lausunnossa mm.:

  • Toteamme, että tällä hetkellä sähköautojen hankintatukeen ja muuntotukiin varattu 24 m€:n suuruinen valtionosuus tulee kokonaisuudessaan kohdistaa vähäpäästöisiin henkilöautoihin, jotta tavoite 250 000 autosta voidaan saavuttaa. Siitä ei pidä käyttää sähköavusteisten pyörien tukeen. 
  • Ehdotamme sähköpyörille kiinteän 400 euron hankintatuen sijasta prosenttiperusteista hankintatukea.

Tutustu STK:n lausuntoon tästä linkistä