Uuden tuotetietostandardin tarjoamat mahdollisuudet tuotetietojen tehokkaaseen ylläpitoon kannattaa opetella vaikka vanhoista työtavoista poisoppiminen onkin tunnetusti vaikeaa 😊

Tuotekuvaukset on helppo päivittää uudella Tuotetietostandardilla

Tuotekuvaus on tärkeä markkinointiviesti, vaikka samat tiedot löytyisivätkin linkin takaa esitteestä tai toimittajan omalla sivustolla olevalta tuotekortilta. Myös tukut hyödyntävät tuotekuvauksia verkkokaupoissaan.

Tuotekuvausten hallinnointi Sähkönumerot.fi-palvelussa on uuden Tuotetietostandardin avulla nyt aiempaa helpompaa.
Täytä tuotteittesi tuotekuvaukset uuden tuotetietostandardi-excelin Tuotekuvaus-sarakkeeseen (TT203). Saman tekstin voit excelissä helposti kopioida kaikille saman tuotesarjan tuotteille.

Tuotekuvaukset voit täyttää Tuotekuvaus-kenttiin joko html-muotoisina (jos tuotekuvaus on esim. yrityksenne verkkosivulta kopioitavissa html-muodossa) tai muotoilemattomana tekstinä.

Jos haluat myöhemmin muotoilla tuotekuvauksia visuaalisesti paremmiksi, se onnistuu Sähkönumerot.fi-palvelussa helposti:
Sen jälkeen kun olet tuonut tuotekuvaukset Tuotetietostandardi-excelillä palveluun, riittää, että Asetukset-toiminnolla muokkaat tuotekortilla tuotekuvauksen ulkoasun haluamaksesi ja kuvaus muuttuu kaikilla niillä tuotteilla, jotka on linkitetty samaan tuotekuvaukseen.

Sähkönumerot.fi-palvelusta lataamasi Tuotetietostandardiexcelin tuotekuvauksissa näkyy aina html-merkinnät, mutta niistä sinun ei kannata hämääntyä.

Kuvat, dokumentit ja linkit on helppo lisätä URL-osoitteina

Myös tuotekuvat ja dokumentit on aiempaa helpompi ladata Sähkönumerot.fi-palveluun uuden Tuotetietostandardi-excelin avulla.

Täytä excelissä asianomaiseen kuva- tai dokumenttikenttään kuvan tai dokumentin URL-osoite. Tuotetietostandardin sisäänluvun yhteydessä Sähkönumerot.fi-palvelu hakee kyseisen kuvan tai dokumentin URL-osoitteesta ja tallentaa sen Sähkönumerot.fi-palveluun.

Sähkönumerot.fi-palveluun kannattaa täyttää kattavat tuotetiedot. Uudesta tuotetietostandardista löytyykin kentät esimerkiksi seuraaville kuvatyypeille: pääkuva, kuvapaikat 2 ja 3, viivapiirroskuva, mittakuva, kytkentäkaavio, tekninen kuva ja valonjakokäyrä. Standardissa on kentät myös esimerkiksi seuraaville dokumenteille: tuoteluettelo, esite, 3D-kuva, asennusohje, käyttöohje ja suoritustasoilmoitus.

Toimittajan tuotesivun, käyttöohjeen, 3D-mallin ja DoP-tunnisteen linkin toimittajan sivulle voit tallentaa linkkiosoitteeksi Sähkönumerot.fi-palveluun uuden Tuotetietostandardin avulla. 

Vinkki Tuotetietostandardi 2017 -excelin luettavuuden parantamiseksi

Uudessa tuotetietostandardi-excelissä on sarakkeita kaikkiaan 120. Kun lataat tuotteesi Sähkönumerot.fi-palvelusta uuteen Tuotetietostandardiexceliin ja avaat tiedoston, näkymä voi olla ensisilmäykseltä haasteellinen.

Ensimmäiseksi kannattaakin valita Valitse kaikki -toiminto1) ja sen jälkeen Muotoile > Sovita sarakkeen leveys ja Muotoile > Sarake Korkeus > 15. Näillä toimenpiteillä saat tiedostosta luettavan.

Tiedoston käytettävyyttä voit vielä tästäkin parantaa: Voit vapaasti poistaa sarakkeita tai vaihtaa niiden keskinäistä järjestystä, sillä uuden Tuotetietostandardin sisään- ja uloslukutoiminnot perustuvat 1. rivillä oleviin tuotetiedon tietotunnisteisiin eikä sarakkeiden keskinäiseen järjestykseen, kuten vanhassa tuotetietostandardi-excelissä on tilanne.    

1) Excelin vasemmassa nurkassa Valitse kaikki painike -painike tai Ctrl+a

 

Katso aiempi tiedote Tuotetietostandardi 2017:stä