Hyvä kiinteistö- ja rakentamisalan toimija

Digitalisaatiota käsittelevissä esityksissä on peräänkuulutettu avointa dataa ja rajapintoja. Sähkönumerot.fi vastaa tähän huutoon. Tarjoamme 240.000 sähköteknisen tuotteen tuotetiedot
koko kiinteistö- ja rakentamisalan hyödynnettäväksi.

 
 

_________________________________________________________________________________

 
 

Uudet API-rajapinnat mahdollistavat sähkötuotteiden tuotetietoprosessien digitalisoinnin

Sähköalan eri asiakasryhmien tarpeet huomioiden Sähkönumerot.fi-palvelussa olevat tuotetiedot on nyt ryhmitelty tuotetietopaketeiksi, jotka on mahdollista API-rajapintojen kautta välittää automaattisesti asiakkaiden it-järjestelmiin Suomessa. Rajapintojen hyödyntämismahdollisuuksia on lukuisia.

Lue lisää

 
 

_________________________________________________________________________________

 
 

Sähkönumerot.fi-yhteistyökumppanit

Sähkönumerot.fi-palvelun tuotetiedot ovat yhteistyösopimusten kautta Admicomin, BOSin, Buildercomin, Caverionin, Ecomin, Future Groupin, Granlundin, Lassila & Tikanojan, Kymdatan, Magicadin, Mercus Softwaren, Pajadatan, Quanttosin, SoftOnen, Stocellin, Sähköinfon ja Visman saatavilla joko heitä itseään tai heidän asiakkaitaan varten.

Tuotteiden perustiedot on tarjottu it-sovelluksiin csv-tiedostoina ja linkkinä Sähkönumerot.fi-tuotekorteille. Nyt myös näiden toimijoiden kanssa on mahdollista siirtyä dynaamisempaan, API-rajapintojen kautta tapahtuvaan tietojen välitykseen. 

Lue lisää Sähkönumerot.fi-yhteistyökumppaneista.

 
 

_________________________________________________________________________________

 
 

LVI-, rakennus- ja sähkötuotteiden tuotetiedot jatkossa yhdestä kanavasta

LVI-Info, Rakennustieto ja Sähkönumerot.fi solmivat vuoden alussa aiesopimuksen yhteistyöstä tuotetietojen tarjoamiseksi yhdestä yhteisestä kanavasta. Valmisteilla olevan yhteistyön tavoitteena on kehittää olemassa olevien palvelujen rinnalle yhteinen toimintamalli ja käyttöliittymä, jonka avulla tiedon käyttäjä voi saada halutessaan saman kanavan kautta LVI-, rakennus- ja sähkötuotteiden tuotetiedot suoraan käyttämiinsä ohjelmistoihin. Kanavan kautta tuotetiedot tulevat tarjolle vuoden 2019 aikana.

Lue lisää

 
 

_________________________________________________________________________________

 
 

Tärkeimmät sähkösuunnittelijoiden,
-urakoitsijoiden ja rakennuttajien tarvitsemat tuotetiedot tunnistettiin ja määriteltiin alalla käytettyjen standardien pohjalta

KIRA-digi-hankkeessa helmikuussa valmiiksi saatu määrittely mahdollistaa jatkossa laadukkaat sähkösuunnitelmat ja
tehostaa koko toimitusketjun työtä, kun suunnittelijat, urakoitsijat ja rakennuttajat löytävät helposti kriteerit täyttävät tuotteet.

Lue lisää

 
 

_________________________________________________________________________________

 
 

ETIM-tietojen käytettävyyttä sähkösuunnittelussa testataan CADS-ohjelmistossa

Edellä mainittu KIRA-digi-hanke saa jatkoa.
Kymdata Oy:n vetämässä hankkeessa kokeillaan, miten Sähkönumerot.fi-palvelusta saadaan siirrettyä CADS-suunnitteluohjelmaan tuotteiden tunnistetietojen lisäksi ETIM-standardin mukaiset tekniset ominaisuudet ja kuinka niitä voidaan parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää demokohteeksi valittavan rakennuksen sähkösuunnittelussa.  

Hankkeen osapuolia ovat Kymdatan ja Sähkönumerot.fi-palvelun lisäksi Granlund, Senaatti-kiinteistöt, Sähköinfo ja NSS.

 
 

_________________________________________________________________________________

 
 

Sähkönumerot.fi - Visio 2020

Valmistaja/maahantuoja täyttää tuotteidensa tiedot vain Sähkönumerot.fi-palveluun, jonka jälkeen tiedot välittyvät automaattisesti Suomessa kaikkien hänen asiakkaidensa ja asiakkaiden asiakkaidensa - tukkujen, urakoitsijoiden, suunnittelijoiden, rakennusliikkeiden, kiinteistönomistajien, huoltomiesten, tarkastajien ym. - ohjelmistoihin ja työkaluihin sovitussa laajuudessa ja muodossa palvellen tietojen käyttäjiä mahdollisimman tehokkaasti.

 
 

 

 
Tietosuojaseloste