Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) elo-syyskuussa teettämä yrityskuvatutkimus sähköteknisiä tuotteita myyvien tukkuliikkeiden toiminnasta kertoo asiakkaiden olevan varsin tyytyväisiä tukkujen toimintaan. Asteikolla yhdestä viiteen yleisarvosana on 3,68. Kaksi vuotta sitten, jolloin tutkimus tehtiin edellisen kerran, arvosana oli samaa luokkaa eli 3,72.

Yrityskuvatutkimuksen tulokset 2018

Toiminnan kolme tärkeintä tekijää olivat toimitusvarmuus 4,7, myyjien ammattitaito 4,6 ja toimitusnopeus 4,6 arvioituna samalla yhdestä viiteen asteikolla. Aiempiin vuosiin verrattuna merkille pantavaa on se, että myyjien ammattitaidon vastaajat arvioivat aiempaa tärkeimmäksi tekijäksi.

Parhaat arvosanat - 4,0 - annettiin toimitusvarmuudesta, ja toimitusnopeudesta. Eniten kehitettävää nähtiin ns. kuiluanalyysin - jossa arvosanasta vähennetään ominaisuuden merkittävyys - mukaan hintatason edullisuudessa, tavoitettavuudessa ja myyjien ammattitaidossa.

STK on vuodesta 1987 lähtien selvittänyt joka toinen vuosi asiakkaiden käsityksiä sähköteknisiä tuotteita myyvien tukkuliikkeiden toiminnasta. Tämänkertaisen tutkimuksen tulokset perustuvat 208 vastaajan arvioihin. Vastausprosentti oli 11,2 %.

 

Kyselyyn vastanneiden kesken suoritetussa arvonnassa Sähkönumerot.fi-palvelun lahjoittaman älykellon voitti Krister Åberg.