Sähköteknisten tuotteiden tuotetieto kytkee yhteen toimitusketjun jo nyt, ja tulee jatkossa palvelemaan entistä enemmän myös kiinteistö- ja rakennusalaa. Näin voitiin todeta Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) 27.11. järjestämässä Sähkönumerot.fi-tuotetietopäivässä Finlandia talolla.   

Avauspuheenvuorossaan STK:n puheenjohtaja ja Ahlsell Oy:n toimitusjohtaja Mika Salokangas korosti tuotetiedon kasvavaa merkitystä toiminnan tehostamisessa. Hän näkee tiedon integroituvan tulevaisuudessa eri työkaluihin ja järjestelmiin. Näin siitä tulee jaettuna entistäkin arvokkaampaa kaikille käyttäjille.

STK:n toimitusjohtaja Tarja Hailikari totesi Suomella olevan hyvä mahdollisuus ottaa asema tuotetietologistiikan mallimaana sähköalalla. Käytännössä se merkitsee Sähkönumerot.fi-palvelun vision toteutumista, missä ollaan jo hyvässä vauhdissa.

Vision mukaan valmistaja tai maahantuoja täyttää kerran tuotteen tiedot vain Sähkönumerot.fi-palveluun. Sieltä ne välittyvät automaattisesti hänen asiakkaidensa ja edelleen heidän asiakkaidensa ohjelmistoihin ja työkaluihin sovitussa laajuudessa ja muodossa. 

- Nykyisellään visio toteutuu esimerkiksi tukkuportaan verkkokauppojen osalta. Kehitystyötä tehdään parhaillaan erityisesti urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden tarpeiden täyttämiseksi entistä paremmin, Tarja Hailikari kertoo.

- Kun tuotetiedon virtaan liitetään tulevaisuudessa asiakkaiden asiakkaita kuten rakennuttajia ja kiinteistöteknisten palvelujen tuottajia, tulee ylittää yritysten välisiä järjestelmärajapintoja. Tämä vaatii laajalta joukolta toimijoita paljon työtä, jota on jo aloiteltu muutamien yhteishankkeiden muodossa.

Sähkönumerot.fi-palvelun uusien piirteiden lisäksi iltapäivän esitykset tarjosivatkin ajantasaisen kuvan rakennus- ja LVI-tuotteiden vastaavien palvelujen kehittämisvaiheesta sekä keskinäisestä yhteistyöstä. Lisäksi kuultiin näkökulmia ja tarpeita niin sähköalan tuotetiedon tuottajilta kuin käyttäjiltä sekä suunnittelujärjestelmien toimittajalta.

Päivän päättänyt haastatteluosuus vahvisti näkemyksen siitä, että vuosien aikana on yhdessä kyetty kehittämään toimintaa merkittävästi tehostava palvelu, jolla on edelleen valtava kehityspotentiaali.

  

Lisätiedot: Tarja Hailikari, toimitusjohtaja STK, puh. 040 7358673, tarja.hailikari(at)stkliitto.fi

Tilaisuuden esitykset, videoita ja kuvia löytyy osoitteesta http://www.stkliitto.fi/tuotetietopaiva

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) edustaa sähköteknisten tuotteiden valmistajia, maahantuojia ja tukkuliikkeitä. STK edistää alan kehitystä ja vaikuttavuutta sekä tuottaa palveluja, joista merkittävin on 240.000 sähköteknistä tuotetta sisältävä Sähkönumerot.fi- tuotetietopalvelu.