STK:n jäsenyritykset esitellään jäsenluettelossa, josta löytyy myös lyhyt yritysesittely kaikista liiton jäsenyrityksistä.

Suomenkielinen jäsenluettelo: http://www.stkliitto.fi/jasenet.html
Englanninkielinen jäsenluettelo: http://www.stkliitto.fi/inenglish/members.html

 

Ilmoita mahdolliset muutostoiveet tietopalvelut(a)stkliitto.fi