Tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain mukainen tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetuksen 2016/679 30 artikla, Henkilötietolaki 523/1999 10 §

1 Rekisterinpitäjä
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (0202296-7) / STK-Tietopalvelut Oy (0858808-0), jäljempänä STK
Särkiniementie 3
00210 Helsinki

2 Rekisterin nimi
STK:n ja Sähkönumerot.fi-palvelun asiakasrekisteri, jäljempänä STK:n asiakasrekisteri

3 Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava                                    
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry
Tarja Hailikari
puh. 040 7358673 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
STK:n asiakasrekisteriin talletetaan tietoja STK:n olemassaolevien tai potentiaalisten jäsen-, asiakas- ja yhteistyöyhteisöjen yhteyshenkilöistä. Henkilötietoja käytetään jäsen-, asiakas- ja yhteistyösuhteiden hoidossa, STK.n toimintaan ja yleisesti sähköalaan liittyvässä viestinnästä sekä Sähkönumerot.fi-palvelua koskevien käyttöoikeuksien hallinnassa.

5 Rekisterin tietosisältö
STK:n asiakasrekisteriin merkitään yleiset tunniste- ja perustiedot

Yrityksestä tai organisaatiosta:
- yrityksen tai organisaation nimi
- yritys- ja yhteisötunnus, eli Y-tunnus
- katuosoite, postiosoite, laskutusosoite ja postitoimipaikka

Yrityksessä tai organisaatiossa työskentelevästä henkilöstä:
- Etunimi ja sukunimi, titteli tai työtehtävä, puhelinnumero ja työnantajaan liittyvä sähköpostiosoite sekä työpaikan osoite, jos eroaa yrityksen yleisestä osoitteesta.
- Tieto, missä tilastoinnin ja viestinnän jakeluissa tai työryhmissä henkilö on mukana. Tällaisia ryhmiä ovat esim. eri tilastojen kyselyjen ja palautteiden saajat, kuukausitiedotteen saajat, Sähkönumerot.fi- ja
  Hyvinvointia sähköllä -uutiskirjeiden saajat, jäsenyritysten toimitusjohtajat, vaikuttamis- tai viestintäyhteistyöryhmät jäsenet. 
- Mahdollisia lisätietoja kuten esimerkiksi nimitysuutisessa kerrottuja lisätietoja tai tieto siitä, kuka on seuraaja tai mihin yritykseen on siirtynyt.
- Arkistointitieto ja arkistointipäivä.

Kaikki STK:n keräämät tiedot liittyvät rekisteröidyn työtehtäviin. STK ei kerää rekisteröidyistä minkäänlaisia yksityiselämään liittyviä tietoja.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
STK:n asiakasrekisterin tiedot saadaan suoraan asiakkaalta tai yhteistyökumppanilta tai kerätään STK:n oman toiminnan yhteydessä yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto
STK:n asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8 Tietojen säilytysajat
Yrityksen tai yrityksessä työskentelevän henkilön tiedot arkistoidaan hänen siirtyessään pois yrityksestä. Tiedot voidaan myös rekisteröidyn toivomuksesta lopullisesti poistaa asiakasrekisteristä.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot tallennetaan käyttäjätunnuksin ja palomuurein suojattuun tietokantaan. Käyttöoikeus tietokantaan on ainoastaan STK:n henkilöstöllä ja järjestelmän ylläpitäjällä.
 
10 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
STK:n asiakkaalla ja yhteistyökumppanilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö viestintä- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan STK:ssa yllämainitulle rekisterin tietosuojavastaavalle.

Tarkastuspyyntö STK:lle lähetetään allekirjoitetulla sähköpostilla tai allekirjoitetulla kirjeellä. Tiedot voi tarkistaa myös käymällä STK:n konttorissa, jolloin kävijän on todistettava henkilöllisyytensä.

Tämä tietosuojaseloste on nähtävissä STK:n verkkosivuilla stkliitto.fi/stk/rekisteriseloste.