STK:n työryhmät

STK:n sääntöjen 13 §:n mukaisia ryhmiä ovat:

Toimialaryhmät

Kaapeliryhmä

01 Avojohdot, 02 Tietoliikennekaapelit, 04 Asennusjohdot & 06 Voimakaapelit

Kaapeliryhmän toimintaohje löytyy täältä

Valaistusryhmä

40 Valaistuskomponentit, 41 ja 42 Sisävalaisimet, 43 Teollisuusvalaisimet, 44 Teollisuuden purkauslamppuvalaisimet, 45 Ulkovalaisimet, 46 Pylväät, varret ja jalustat, 47 Hehku-, LED- ja erikoislamput, 48 Purkauslamput ja 49 Loistelamput

Valaistusryhmän toimintaohje löytyy täältä

Yleistä toimialaryhmistä

Toimialaryhmien tehtävänä on

  • keskustella ja ottaa kantaa omaa tuotealuettaan koskeviin tuotetietoasioihin, kuten esimerkiksi yleisnimet, ETIMin mukaiset tekniset ominaisuudet, Sähkönumerot.fi-palvelun kehittäminen
  • tehdä tarvittaessa tilastointia koskevia kehitysehdotuksia
  • keskustella yleisistä toimialan toimintaympäristöön ja edunvalvontaan liittyvistä kysymyksistä ja välittää tietoa alan muiden järjestöjen piirissä esillä olevista asioista, joilla voi olla yhtymäkohtia tuotetieto- tai tilastoasioihin
  • jos kokouksessa niin päätetään, vaikuttaa lausunnoilla ja toimenpiteillä alaa koskeviin määräyksiin ja säädöksiin.

Toimialaryhmien kokouksiin ovat tervetulleita kaikki liiton jäsenyritysten edustajat. STK:n harkinnan mukaan kokouksiin voidaan kutsua tai hyväksyä osallistujiksi myös liiton potentiaalisten jäsenyritysten edustajia tai sidosryhmiin kuuluvia asiantuntijoita.

Muut työryhmät

Sähköistysalan vaikuttamis-/edunvalvontatyöryhmä

Sähköistysalan vaikuttamis-/edunvalvontatyöryhmän tehtävänä

  • tunnistaa asiat ja teemat, joissa koko sähköalalla ja STK:n jäsenyrityksillä on edunvalvontaintressi
  • selvittää ja muodostaa sähköistysalan ja STK:n jäsenistön yhteinen mielipide asioista
  • tarjota riittävä tieto, osaaminen ja resurssit lausuntojen ja muiden edunvalvonnassa tarvittavien dokumenttien ja asiakirjojen valmistelemiseksi
  • ehdottaa, mitä tahoja ja kuinka edunvalvontamielessä tulee lähestyä ja päättää siitä, kuka yhteydenotot tekee ja miten.

Työryhmän kokouksiin ovat tervetulleita STK.n hallituksessa mukana olevien yritysten edustajat sekä sähköalan muiden järjestöjen - STUL, NSS, STEK - edustajat. STK:n harkinnan mukaan kokouksiin voidaan kutsua tai hyväksyä osallistujiksi myös muita alan asiantuntijoita.

Viestintäyhteistyöryhmä

STK:n viestintäyhteistyöryhmän tehtävänä on

1) tarkistaa vuosittain liiton viestintästrategia ja tarvittaessa ehdottaa siihen muutoksia
2) keskustella yleisistä sähköalan toimintaympäristöön ja edunvalvontaan liittyvistä kysymyksistä
3) suunnitella ja valmistella liiton viestintää ja tapahtumia sekä vaikuttaa lausunnoilla ja toimenpiteillä alaa koskeviin määräyksiin ja säädöksiin
4) tehdä liiton kautta ehdotuksia koko sähköalaa koskeviksi viestintätoimenpiteiksi ja tapahtumiksi ja sekä osallistua sellaisten valmisteluun.

Työryhmän kokouksiin ovat tervetulleita STK:n hallituksessa mukana olevien yritysten edustajat sekä STK:n harkinnan mukaan kokouksiin voidaan kutsua tai hyväksyä osallistujiksi myös muita alan asiantuntijoita.

Tietojen hallinnan ohjausryhmä

Tietojen hallinnan ohjausryhmän tehtävänä on (päivitettävä)

1) ETIMin termejä koskevien käännösten ylläpidon ja tiedonsiirron suunnittelu sekä tuoteperheittäisten/-ryhmittäisten työryhmien tukeminen itse käännösten teossa
2) Työryhmien tukeminen ETIM-luokkien yhteensovittamisessa Suomessa käytössä oleviin tuoteryhmiin ja harmonisoituihin yleisnimiin.
3) Tiedonsiirtotapojen suunnittelu
4) Sähkönumerot.fi-järjestelmän laajennuksen ja mm. tietojen syöttö- ja uloslukutoiminnallisuustarpeiden kartoitus.
5) ETIMiä koskevien viestintätoimenpiteiden ja mahdollisten tapahtumien suunnittelu ja sekä osallistuminen niiden toteutukseen.

Työryhmän kokouksiin ovat tervetulleita STK:n hallituksessa mukana olevien yritysten edustajat sekä STK:n harkinnan mukaan kokouksiin voidaan kutsua tai hyväksyä osallistujiksi myös muita alan tuotetietoprosessien kehittämisestä kiinnostuneita alan asiantuntijoita.