Tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain mukainen tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetuksen 2016/679 30 artikla, Henkilötietolaki 523/1999 10 §

1 Rekisterinpitäjä
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (0202296-7) / STK-Tietopalvelut Oy (0858808-0), jäljempänä STK
Takomotie 8
00380 Helsinki

2 Rekisterin nimi
STK:n ja Sähkönumerot.fi- ja Hanketiedot.fi-palvelujen asiakasrekisteri, jäljempänä STK:n asiakasrekisteri

3 Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava                                    
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry
Tarja Hailikari
puh. 040 7358673 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Rekisterien teknisestä ylläpidosta huolehtii Protacon Solutions Oy, Y-tunnus 1002325-7. Teknisen toteutuksen on toteuttanut osin Protacon Solutions Oy ja osin DB-Manager Oy Y-tunnus 0599775-1.
 
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tietojen käyttö
STK:n asiakasrekisteriin talletetaan tietoja STK:n olemassaolevien tai potentiaalisten jäsen-, asiakas- ja yhteistyöyhteisöjen yhteyshenkilöistä. Henkilötietoja käytetään jäsen-, asiakas- ja yhteistyösuhteiden hoidossa, STK:n toimintaan ja yleisesti sähköalaan liittyvässä viestinnästä sekä Sähkönumerot.fi- ja Hanketiedot.fi-palveluja koskevien käyttöoikeuksien hallinnassa. Annettuja yhteystietoja voidaan käyttää STK:n suoramarkkinoinnissa ellei sitä ole erikseen kielletty.

5 Rekisterin tietosisältö
STK:n asiakasrekisteriin merkitään yleiset tunniste- ja perustiedot

Yrityksestä tai organisaatiosta:
- yrityksen tai organisaation nimi
- yritys- ja yhteisötunnus, eli Y-tunnus
- katuosoite, postiosoite, laskutusosoite ja postitoimipaikka

Yrityksessä tai organisaatiossa työskentelevästä henkilöstä:
- Etunimi ja sukunimi, titteli tai työtehtävä, puhelinnumero ja työnantajaan liittyvä sähköpostiosoite sekä työpaikan osoite,
  jos eroaa yrityksen yleisestä osoitteesta.
- Tieto, missä tilastoinnin ja viestinnän jakeluissa tai työryhmissä henkilö on mukana. Tällaisia ryhmiä ovat esim. eri tilastojen
  kyselyjen ja palautteiden saajat, kuukausitiedotteen saajat, Sähkönumerot.fi- ja Hyvinvointia sähköllä -uutiskirjeiden saajat,
  jäsenyritysten toimitusjohtajat, vaikuttamis- tai viestintäyhteistyöryhmät jäsenet.
- Tieto, millaiset käyttöoikeudet henkilöllä on STK:n ylläpitämissä sovelluksissa. Tällaisia käyttöoikeusryhmiä ovat tietojen
  ilmoittamisoikeudet STK:n tilastointijärjestelmään ja eri raporttien katseluoikeudet, Sähkönumerot.fi-palvelussa tuotetietojen
  ylläpito-oikeudet ja rajapintojen käyttöoikeudet sekä Hanketiedot.fi-palvelussa kansioiden luonti- ja ylläpito-oikeudet.
- Mahdollisia lisätietoja kuten esimerkiksi minkä tuoteryhmien asiantuntija kyseinen henkilö on tai nimitysuutisessa kerrottuja
  lisätietoja tai tieto siitä, kuka on seuraaja tai mihin yritykseen henkilö on siirtynyt.
- Arkistointitieto ja arkistointipäivä.

Kaikki STK:n keräämät tiedot liittyvät rekisteröidyn työtehtäviin. STK ei kerää rekisteröidyistä minkäänlaisia yksityiselämään liittyviä tietoja.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
STK:n asiakasrekisterin tiedot saadaan suoraan jäseniltä, asiakkailta tai yhteistyökumppaneilta tai kerätään STK:n oman toiminnan yhteydessä yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

STK:n jäsenet ilmoittavat avainhenkilöitään liiton jäsenrekisteriin STK:n tarjoamien palvelujen saamiseksi. Sähkönumerot.fi- tai Hanketiedot.fi-palveluun avatun yrityksen/yhteisön/oppilaitoksen henkilökuntaan tai opiskelijoihin kuuluva henkilö liitetään STK:n asiakasrekisteriin kun hänelle annetaan kyseisen palvelun käyttäjätunnus.

Henkilö voi myös liittyä asiakasrekisteriin tekemällä uutiskirjetilauksen tai ilmoittamalla muuten yhteystietonsa rekisterinpitäjälle.

STK saattaa myös viestinnässä hyödyntää alalla toimivien henkilöiden sähköpostiosoitteita, jotka se on saanut erikseen sovittua tarkoitusta varten yhteistyöyhteisöiltä. Näitä sähköpostiosoitteita hyödynnetään vain kertaluonteisesti eikä niitä tallenneta STK:n asiakasrekisteriin.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto
STK:n asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8 Tietojen säilytysajat
Yrityksen tai yrityksessä työskentelevän henkilön tiedot arkistoidaan hänen siirtyessään pois yrityksestä. Tiedot voidaan myös rekisteröidyn toivomuksesta lopullisesti poistaa asiakasrekisteristä.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot tallennetaan käyttäjätunnuksin ja palomuurein suojattuihin tietokantoihin. Käyttöoikeudet STK:n asiakastietojen hallintajärjestelmän tietokantaan ja Sähkönumerot.fi- ja Hanketiedot.fi -palvelujen tietokantoihin on ainoastaan STK:n henkilöstöllä ja järjestelmien ylläpitäjillä.
 
10 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
STK:n asiakkaalla ja yhteistyökumppanilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö viestintä- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan STK:ssa yllämainitulle rekisterin tietosuojavastaavalle.

Tarkastuspyyntö STK:lle lähetetään allekirjoitetulla sähköpostilla tai allekirjoitetulla kirjeellä. Tiedot voi tarkistaa myös käymällä STK:n konttorissa, jolloin kävijän on todistettava henkilöllisyytensä.

Tämä tietosuojaseloste on nähtävissä STK:n verkkosivuilla stkliitto.fi/stk/tietosuojaseloste.