Tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain mukainen tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetuksen 2016/679 30 artikla, Henkilötietolaki 523/1999 10 §

1 Rekisterinpitäjä
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (0202296-7) / STK-Tietopalvelut Oy (0858808-0), jäljempänä STK
Särkiniementie 3
00210 Helsinki

2 Rekisterin nimi
STK:n ja Sähkönumerot.fi- ja Hanketiedot.fi-palvelujen asiakasrekisteri, jäljempänä STK:n asiakasrekisteri

3 Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava                                    
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry
Tarja Hailikari
puh. 040 7358673 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Rekisterin teknisestä ylläpidosta huolehtii Protacon Solutions Oy, Y-tunnus 1002325-7. Teknisen toteutuksen on toteuttanut osin Protacon Solutions Oy ja osin DB-Manager Oy Y-tunnus 0599775-1.
 
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tietojen käyttö
STK:n asiakasrekisteriin talletetaan tietoja STK:n olemassaolevien tai potentiaalisten jäsen-, asiakas- ja yhteistyöyhteisöjen yhteyshenkilöistä. Henkilötietoja käytetään jäsen-, asiakas- ja yhteistyösuhteiden hoidossa, STK:n toimintaan ja yleisesti sähköalaan liittyvässä viestinnästä sekä Sähkönumerot.fi- ja Hanketiedot.fi-palveluja koskevien käyttöoikeuksien hallinnassa. Annettuja yhteystietoja voidaan käyttää STK:n suoramarkkinoinnissa ellei sitä ole erikseen kielletty.

5 Rekisterin tietosisältö
STK:n asiakasrekisteriin merkitään yleiset tunniste- ja perustiedot

Yrityksestä tai organisaatiosta:
- yrityksen tai organisaation nimi
- yritys- ja yhteisötunnus, eli Y-tunnus
- katuosoite, postiosoite, laskutusosoite ja postitoimipaikka

Yrityksessä tai organisaatiossa työskentelevästä henkilöstä:
- Etunimi ja sukunimi, titteli tai työtehtävä, puhelinnumero ja työnantajaan liittyvä sähköpostiosoite sekä työpaikan osoite,
  jos eroaa yrityksen yleisestä osoitteesta.
- Tieto, missä tilastoinnin ja viestinnän jakeluissa tai työryhmissä henkilö on mukana. Tällaisia ryhmiä ovat esim. eri tilastojen
  kyselyjen ja palautteiden saajat, kuukausitiedotteen saajat, Sähkönumerot.fi- ja Hyvinvointia sähköllä -uutiskirjeiden saajat,
  jäsenyritysten toimitusjohtajat, vaikuttamis- tai viestintäyhteistyöryhmät jäsenet.
- Tieto, millaiset käyttöoikeudet henkilöllä on STK:n ylläpitämissä sovelluksissa. Tällaisia käyttöoikeusryhmiä ovat tietojen
  ilmoittamisoikeudet STK:n tilastointijärjestelmään ja eri raporttien katseluoikeudet, Sähkönumerot.fi-palvelussa tuotetietojen
  ylläpito-oikeudet ja rajapintojen käyttöoikeudet sekä Hanketiedot.fi-palvelussa kansioiden luonti- ja ylläpito-oikeudet.
- Mahdollisia lisätietoja kuten esimerkiksi nimitysuutisessa kerrottuja lisätietoja tai tieto siitä, kuka on seuraaja tai mihin yritykseen
  on siirtynyt.
- Arkistointitieto ja arkistointipäivä.

Kaikki STK:n keräämät tiedot liittyvät rekisteröidyn työtehtäviin. STK ei kerää rekisteröidyistä minkäänlaisia yksityiselämään liittyviä tietoja.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
STK:n asiakasrekisterin tiedot saadaan suoraan asiakkaalta tai yhteistyökumppanilta tai kerätään STK:n oman toiminnan yhteydessä yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto
STK:n asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8 Tietojen säilytysajat
Yrityksen tai yrityksessä työskentelevän henkilön tiedot arkistoidaan hänen siirtyessään pois yrityksestä. Tiedot voidaan myös rekisteröidyn toivomuksesta lopullisesti poistaa asiakasrekisteristä.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot tallennetaan käyttäjätunnuksin ja palomuurein suojattuihin tietokantoihin. Käyttöoikeudet STK:n asiakastietojen hallintajärjestelmän tietokantaan ja Sähkönumerot.fi- ja Hanketiedot.fi -palvelujen tietokantoihin on ainoastaan STK:n henkilöstöllä ja järjestelmien ylläpitäjillä.
 
10 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
STK:n asiakkaalla ja yhteistyökumppanilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö viestintä- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan STK:ssa yllämainitulle rekisterin tietosuojavastaavalle.

Tarkastuspyyntö STK:lle lähetetään allekirjoitetulla sähköpostilla tai allekirjoitetulla kirjeellä. Tiedot voi tarkistaa myös käymällä STK:n konttorissa, jolloin kävijän on todistettava henkilöllisyytensä.

Tämä tietosuojaseloste on nähtävissä STK:n verkkosivuilla stkliitto.fi/stk/tietosuojaseloste.