JuhaSiren SähkötekniikkaKariSirenJuha Sirénin blogikirjoitus:

Tuotetietojen logistiikalla tehoa suunnitteluun 

Suunnittelijoiden tekemästä työstä merkittävä osa on erilaisten asioiden dokumentointia. Suunnittelutyöhön sisältyvä dokumentointi voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan. Tärkeämpi osa on uuden tiedon luominen, esimerkiksi laitteiden mitoitus ja sijoitus kohteessa. Nykyään vielä harmittavan suuri osa suunnittelijan tekemästä työstä on kuitenkin erilaisten tuotteiden ja laitteiden tietojen siirtoa suunnitelma-aineistoihin. Kalliit työtunnit käytetään siihen, että toisella näytöllä luetaan valmistajan laitteen datalehtiä ja toisella näytöllä täytetään laiteluetteloa tai viedään tietoja suunnitteluohjelmiin.

Onneksi tämä kaikki on muuttumassa. STK-Tietopalvelut Oy käynnisti viimevuoden puolella Kira-digi-kokeilun, missä tarkoituksena on mahdollistaa valmistajien tuottaman tuotetiedon hyödyntämisen mahdollisimman automaattisesti. Kokeilua varten muodostettiin asiantuntijaryhmä (katso tiedote > SURA-tiedot_tausta) joka kokoontui asian tiimoilta useita kertoja.

Työkaluina kokeilussa oli ETIM-standardi (European Technical Information Model), Sähkönumerot.fi-sivusto ja Building Smart Finlandin TATE-tietosisältöjen vakiointitaulukko.

Sähkönumerot-sivustolla on tällä hetkellä tuotetiedot noin 240 000 sähköteknisestä tuotteesta. Viimeisten parin vuoden aikana tuotetietoja on kerätty ETIM standardin mukaisella luokittelulla, joka vakioi tuotteiden teknisten tietojen tallennustavan. Esimerkiksi kaikkien valaisinten tehotiedot tulee ilmoittaa oikeaan ETIM-luokkaan oikealla tavalla, jolloin lopputuloksena on, että kaikki valaisimien tehot on merkitty täysin samalla tavalla.

Building Smart Finland on laatinut vuonna 2017 TATE-tietosisältöjen vakiointitaulukon ensimmäisen version, jota on tarkoitus hyödyntää IFC-malliin vietävien tietojen (property set) määrittämiseen. Taulukossa ei kuitenkaan ollut kaikkia oleellisia sähkölaitteiden avaintietoja ja ryhmämme kävi läpi erityyppiset laitteet ja tunnisti niistä keskeisimmät tiedot suunnittelua ja rakentamista varten.  Kootut tiedot sähkölaitteittain yhdistettiin Sähkönumerot.fi-palvelussa käytössä olevien tuotetietostandardin ja ETIM-standardin mukaisiin tuotetietoihin.

Tehty työ luo mahdollisuuksia uudenlaisille toiminnallisuuksille ja jatkohankkeille

Kun suunnittelija tunnistaa esimerkiksi valaisimelle kohteen kannalta oleelliset tekniset tiedot, esimerkiksi valovirran määrän ja upotushalkaisijan, suunnittelija voi jo suunnitteluohjelmassa tehdä haun näiden tietojen perusteella Sähkönumerot.fi-palvelusta. Hakutuloksista voidaan valita tuote projektiin ja samalla kaikki muutkin valitun tuotteen tiedot päivittyvät suunnitteluohjelmaan ja sitä kautta myöhemmin tietomalliin, luetteloihin jne.

Suunnitteluala on vääjäämättä siirtymässä tuotepohjaiseen suunnitteluun entistä enemmän. Hankkeeseen suunnittelijoiden tulee valita tuotteet jo aikaisessa vaiheessa. Tuotteita pitää olla helppo vaihtaa kesken hankkeen ja tuotetietojen vieminen erilaisiin tietomalleihin ja tiedonhallintajärjestelmiin tulee olla mahdollisimman vaivatonta. Jatkotavoitteena onkin luoda jo lähitulevaisuudessa rajapinta tuotetietojen siirtämiseksi Sähkönumerot.fi-palvelusta suunnitteluohjelmistoihin. 

LVI-ala seuraa perässä. LVI-teknisen kaupan liitto ry:n LVI-info.fi-palvelusta löytyy tällä hetkellä tuotetiedot noin 150 000 tuotteesta. Myös näille tuotteille on mahdollista tunnistaa oleelliset avaintiedot ja siirtää ne rajapinnan kautta suunnitteluohjelmiin ymv. käyttöön.  

Tuotetiedot sahkonumeroista BIMiin

 

Juha Sirén
Toimitusjohtaja
Sähkötekniikka Oy Kari Sirén