Jouni Kekalainen SchneiderElectricJouni Kekäläisen blogikirjoitus:

Kohti hiilineutraalia maailmaa

Ilmastoa koskevat tavoitteet muuttuvat entistä haasteellisemmiksi. Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi viime viikolla erityisraportin, jossa vertailtiin maapallon keskimääräisen lämpötilannousun vaikutuksia 1,5 - 2 asteen välillä.  Ensivaikutelma raportista on se, että päästötavoitteet tulevat kiristymään, ja aiemmin julkilausutut tavoitteet puolittaa hiilidioksiidipäästöt vuoteen 2050 mennessä eivät enää riitä.

Ratkaisu on osatekijöiden summa

Se mitä IPCC raportti ei kata ovat ne ratkaisut, joilla ilmaston lämpeneminen voitaisiin pitää kurissa, lähempänä 1,5 astetta. Eikä siihen yhtä ratkaisua olekaan, hirvikin syödään paloina. Hirvenmetsästyshän alkoi 13.10, ja itse asiassa se on ympäristöystävällistä lähiruokaa parhaimmillaan.

Maapallon keskimääräiseen lämpenemiseen vaikuttaa hiilidioksidin kumulatiivinen määrä ilmakehässä, joten heti tehtävillä toimenpiteillä on paras vaikutus. 

Suurimpia päästöjen aiheuttajia teollisuuden ohella ovat liikenne sekä rakennukset, jotka vastaavat noin 40 prosenttia kaikesta energian loppukäytöstä ja päästöistä. Muun muassa Matti Rae on blogikirjoituksessaan käsitellyt kattavasti sähköistä liikennettä ja sen roolia haitallisten päästöjen vähentämiseksi. Olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä asiasta. Kuukauden verran ladattavan hybridiauton käyttökokemuksella voin todeta, että lyhyet lataushetket, esim. kaupassakäynnin yhteydessä pitää saada yksinkertaisemmaksi. Rekisterikilven tunnistus laturiin on tulossa, ja sitä odotellessa rekisteröidytään sekä lähetellään tekstiviestejä latauksen alkaessa ja päättyessä.

Rakennukset, sekä uudet että vanhat

Hajautetun, uusiutuvan energian tuotannon yleistyminen täydentää hyvin keskitettyä tuotantoa. Sitä tosiasiaa se ei kuitenkaan poista, että nopeimmat ja ratkaisevimmat vaikutukset hiilijalanjäljen pienentämiseen saavutetaan rakennusten energiatehokkuutta kohentamalla. Yksikin rakennuksessa säästetty kilowattitunti kertautuu aina suurempana säästönä energiantuotannossa. Uudisrakennusten energiatehokkuutta säätelevät tiukentuvat rakentamismääräykset, mutta jo olemassa olevien rakennusten osalta tilanne on toinen. Rakennuskanta Suomessa uusiutuu hitaasti, noin prosentin vuosivauhtia, ja siksi kokonaiskuvan kannalta avainasemassa on jo olemassa olevien rakennusten energiatehokkuus. Arvioiden mukaan vanhemmissa rakennuksissa on tehostuspotentiaalia jopa 30 prosenttia nykykulutuksesta. Korjausinvestoinnit vanhemmissa kiinteistöissä keskittyvät usein putkiremonttiin. Vesi- tai viemäriputken huono kunto on konkreettisesti nähtävillä. Kun vanha sähkölaite ”vuotaa” energiaa hukkaan, ei toimeen tartuta samalla ripeydellä.

Tekniikka on jo olemassa

Integroitu talotekninen järjestelmä, jossa eri osat  (esim. valaistus, lämpötila, ilmanvaihto, hälytysjärjestelmät ja energianmittaus) kommunikoivat keskenään, on varmin tapa saada käyttäjälle energianhallinta kuntoon.  Energiankulutus minimoidaan toimintoja ajoittamalla, ja automaatio huolehtii siitä, ettei se ole kiinni muistamisesta. Olosuhteet ovat siten joka hetki optimaaliset ja tarpeenmukaiset.

Sähkö- ja automaatioremontti mielletään kustannuksia lisäävänä osana kiinteistön uusimista. Sähkön ja automaation uusimisella saavutetaan energiasäästöjä,  jotka maksavat itsensä takaisin niin euroissa kuin hiilijalanjäljessäkin.

Uudet ratkaisut, kuten langaton tekniikka esimerkiksi kodintalotekniikan päivityksessä on nopea ja kustannustehokas tapa nostaa kodin automaatiotasoa.  Energiansäästö ei ole enää muistamisen varassa - Siri voi muistuttaa!

Koulutusta tarvitaan

Sähköisen talotekniikan investoinnit korjausrakentamisessa tulevat kasvamaan. Tärkeätä on pitää huoli, että koulutamme yrityksissä osaajia uuteen energiatehokkaaseen digitaaliseen tekniikkaan ja tuotetaan asiakkaille se mitä asiakas haluaa – turvallista ja päästöttömästi tuotettua varmaa sähköä.  Sähkön saatavuus on digitaalisessa maailmassa ihmisoikeus. Ilman sähköä et ole mukana.

Yhteenvetona voi todeta, että sähkö on energiaa puhtaimmassa muodossa ja olen varma , että sen eri sovellusten avulla osaltaan ratkaistaan maapallon lämpenemisen ongelmia.

 
Jouni Kekäläinen
Myyntijohtaja
Schneider Electric Finland Oy
 

Tämä blogikirjoitus on kirjoitettu läppärillä, joka saa syöttönsä 100% itse tuotetulla aurinkosähköllä , Off Grid !