Timo Mattila Rexel

Rexelin valaistus-liiketoiminnan kehittämispäällikkö Timo Mattilan blogikirjoitus:

Pysyykö tuotteesi mukana tietomalliin asti?

Digitaalinen tuotetieto tarjoaa eniten silloin, kun sitä voidaan hyödyntää suoraan suunnittelutyökaluissa ja tietomalleissa. Tuotteiden perustaminen tietokantaan ja tietojen ylläpito on kasvava osa valmistajien ja maahantuojien työkenttää.

Valaisimet ovat osuva esimerkki tuoteryhmästä, jossa erilaisten tietojen määrä tuntuu jo loputtomalta alkaen sähkö- ja valaistusteknisistä ominaisuuksista päätyen mitoitukseen, ulkonäköön ja jopa toimituksen pakkauskokoon. Mihin tätä tietomäärää tarvitaan? Kuka viime kädessä hyötyy sen ylläpidosta?

Kattavaa tuotetietoa tarvitaan kaikkialla, missä tuotteita valitaan, tilataan, asennetaan ja ylläpidetään. Maailmantasollakin ainutlaatuinen tuotetietopalvelu sähkönumerot.fi on keskitetty tietokanta, jonka tiedonsiirtorajapinta on alan ohjelmistojen ja verkkokauppojen hyödynnettävissä. Lisäksi tuotetiedot ovat kenen tahansa vapaasti selailtavissa.

Tietokannasta osaksi tietomallia

Yksi suuri hyötyjä on tuotetietojen omistaja, jolle riittää tietojen syöttäminen vain yhden kerran tähän keskitettyyn tietokantaan. Jatkossa yhdenvertaisiksi hyötyjiksi hänen rinnalleen nousevat kaikki toimitusketjun osapuolet lisättynä rakennuksen omistajalla, ylläpitäjällä ja loppukäyttäjällä. Tämä on seurausta integraatiosta, jossa tiedot siirtyvät tuotetietokannasta rakennuksen tietomalliin asti.

Pitkälle vietyyn integraatioon on jo hyvät valmiudet, kiitos Sähköteknisen Kaupan Liiton yhdessä alan toimijoiden kanssa tekemän kehitystyön. Omalta osaltamme olemme Rexelillä mm. hyödyntäneet sähkönumerot.fi-tietokantaa verkkokaupassamme jo kauan, minkä lisäksi valaistuksen uusi Black Box -verkkosivustomme kytkeytyy suoraan ETIM-tietokannan viimeisimpiin tietoihin.

Jälkimmäinen edustaa uutta ajattelua ja teknologiaa, sillä sivusto kattaa ammattilaisten valaistustarpeet tuotteiden lisäksi myös suunnittelupalvelujen osalta. Teemme olemassa olevan rakennuksen laserskannauksen, joka tuottaa tarkan lähtötiedon Building Information Modelin, eli BIM-mallinnoksen jatkokäsittelyyn.

Malli palvelee suunnittelu- ja rakennusvaiheissa sekä läpi koko rakennuksen elinkaaren ajan. Kun teemme tarkan elinkaarimallin, on helpompi tehdä hankeohjelma tai investointipäätös. Tietomallia voi käyttää jatkossa esimerkiksi huoltokirjana.

Valonjakokäyrälle ja BIM objekteille oma kategoria

Tämä nostaa muun muassa valonjakoäyrien merkityksen uudelle tasolle. Tuotetietostandardiin on luotu niille oma kategoria, mikä mahdollistaa niiden automaattisen poiminnan suunnittelujärjestelmiin. Näin toimii myös uusi sivustomme, jossa tuotteen ETIM-tiedot tulevat Sähkönumerot.fi-tietokannasta ja siirtyvät edelleen osaksi BIM-tietomallia ja valaistussuunnitelmaa. Mikäli tuotteelle ei ole tietokannassa valonjakokäyrää, tämä ei ole mahdollista.

Valaistus on nopeasti kehittyvä osa-alue, jossa mallinnuksen mahdollistama havainnollistaminen on jo oleellinen osa suunnitteluprosessia. Digitalisaation ja integraation edetessä kattavista ja ajantasaisista tuotetiedoista on hyötyä yhä laajemmalle ammattilaisjoukolle suunnittelijoista rakennusten käyttäjiin. Kannustankin valmistajia ja maahantuojia tarkistamaan, että myös valonjakokäyrät ovat oikealla paikallaan osana ETIM-tietoja.

    

Timo Mattila
Liiketoiminnan kehittämispäällikkö, valaistus
Rexel Finland Oy