KeniPeltonen RambollRambollin kehityspäällikkö Keni Peltosen blogikirjoitus:

Kattavia tuotetietoja kampaviinerien kyytipojaksi

Suunnittelutoimiston arkeen kuuluu vuosien saatossa tehokkaiksi kehitetyt tuote-esittelyt kampaviinerien parissa. Mikä onkaan parempi tapa saada tuotteiden parhaat ominaisuudet ja käyttötavat esiteltyä suunnittelijoille kuin kasvokkain tapaaminen? Eittämättä on erittäin havainnollista nähdä demotuotteita. Tapaamisten tarkoitus on myös tutustua tuotteiden käyttötapa-ajatuksiin ja ihmisiin tuotteiden takana. Hyväkin tuote saattaa pärjätä huonosti, jos sitä käytetään mukavuusalueensa ulkopuolella. Lopullisiin tuotevalintoihin kannattaakin rakentamisprojektissa todella panostaa, jotta asiakaslupaus laatutasosta toteutuu.

Suunnittelijan on kyettävä projektin alkuvaiheessa suunnittelemaan projektia yleispätevällä tasolla, ja liittää suunnitelmiin esimerkkituotteita vain tarvittavilta osin. Yleispätevä taso mahdollistaa sen, että urakoitsija voi käyttää hankintakanaviensa mukaisia vertailukelpoisia tuotteita. Ajoittaisia poikkeuksia toki on, jos jokin järjestelmä tai tuote on juuri se, mitä asiakas tarvitsee onnistuakseen projektissa. Alkuvaiheen yleispätevä taso tulisi pyrkiä toteuttamaan, vaikka suunnitellaankin tietomalleilla.

Tietomallipohjainen suunnittelu

Siirryttäessä projektissa eteenpäin, tuotevalintoja tarkennetaan vaiheittain tietomalliin. Sopimuksesta ja asiakkaan tarpeista riippuen tuotevalinnat täsmennetään, vaikka kaikkiin käytettäviin tuotteisiin ja viedään suunnitelmiin. Tietomallipohjainen suunnittelu ei ole erityisen jouhevaa, jos tarkastellaan pelkästään suunnitelman toteuttamista. Tahmeutta voi aiheuttaa se, että suunnitteluohjelmissa ei ole riittävästi tuotteita valmiina ja hyvillä tuotetiedoilla, tällöin tuotetietoja joudutaan syöttämään käsin.

Modernissa suunnitteluohjelmassa kaikki tiedot liitetään samaan tietomalliin, niin suunnittelua kuin ylläpitoa varten. Esimerkiksi Revit-ohjelmassa yksittäinen tietomalli valaisimesta sisältää 3D-mallin ja teknisten tietojen lisäksi valonjakotiedot. Suunnittelija voi tehdä valaistuslaskelmia ja luoda realistisia visualisointeja suoraan Revit-ohjelmasta.

Projektin valmistuttua tietomalli luovutetaan asiakkaalle, ja hänen kunniakkaaksi tehtäväkseen jää sen ylläpito ja hyödyntäminen yksin tai asiantuntevan palvelukumppanin kanssa, vaikkapa käyttöliittymänä kiinteistöhuollolle tai datavarastona kiinteistöstä saatavalle datalle. Tietomallin arvo rakennusaikana ja ylläpidossa korvaa tällöin suunnitteluvaiheessa tietomallin tuotevalintoihin liittyvät mahdolliset haasteet.

Ramboll taulukkokuvaTietomalli ei ole pelkkä 3D-malli

Tietomallipohjainen suunnittelu mielletään usein siten, että se on 3D-suunnittelua. Oikean tuotteen geometriaa hahmottava 3D-malli on kuitenkin vain yksi osa tietomallia. Tietoa voi olla kaikkialla; esimerkiksi sähkökeskuksen piirikaavioiden piirtosymboleissa voi olla tarkat komponentti- ja laitetiedot. Nekin ovat siis tietomalleja. Tiedon määrän ja tarkkuuden määrittää usein suunnittelija, hän taas käyttää osaamistaan keräämällä tiedot laitetiedoista, jotka valitettavan usein ovat pirstaloituneet ympäri internetiä.

Kohti ideaalimaailmaa

Mikä sitten olisi tilanne, jossa suunnittelijan työt etenisivät jouhevasti ja sopivat laitetyypit erilaisiin tiloihin löytyisivät helposti? Tarvitaan laaja laitetietokanta, joka olisi yhdistetty päätyövälineisiin, eli suunnitteluohjelmiin. Tuotekirjaston laajuuden takia tarvittaisiin varmasti algoritmeihin perustuvaa tuotevalintaohjausta. Algoritmit toimisivat kaikkien tuotteiden tuotepäällikkönä ja esittäisivät tuotevaihtoehtoja kulloinkin tilanteeseen sopivasti. Tuotteiden sijoittelu luotaisiin automaattisesti tunnistamalla tilatyypit, katot, seinät, ikkunat ja ovet automaattisesti, huomioiden asiakkaan määrittämä laatutaso.

Haastaisin myös tuotekehittäjiä ja yrityksiä miettimään kestävän kehityksen näkökulmaa ja sen esiin tuomista teknisten ominaisuuksien lisäksi. Suunnittelun kannalta olisi esimerkiksi mielenkiintoista nähdä eri tuotteiden valmistukseen ja logistiikkaan liittyvät CO²- päästöt.

Laitetoimittaja-yhteistyökumppaneille lohdutuksen sanat; tuote-esittelyjä kaivataan edelleen. Kenttä on kuitenkin muuttumassa, mm. Revit on vahvistanut rooliaan myös sähkösuunnittelussa. Tulevat suunnittelua avustavat algoritmit eivät syö kampaviinereitä, ne syövät tietoa. Jos tiedot eivät ole niiden kannalta oikeassa järjestyksessä ja oikeassa paikassa, algoritmit jättävät tuotteesi syömättä.

Keni Peltonen
Kehityspäällikkö, Sähkötekniikka
Ramboll Finland Oy

https://fi.ramboll.com/Media/rfi/mita-hiilineutraali-kiinteisto--ja-rakennusala-edellyttaa
https://fi.ramboll.com/palvelut/kiinteistot_ja_rakentaminen/suunnittelu-ja-projektipalvelut/lvia-ja-sahkosuunnittelu
https://fi.ramboll.com/palvelut/kiinteistot_ja_rakentaminen/suunnittelu-ja-projektipalvelut/kestavan-rakentamisen-palvelut