Martti ForssSTK:n hallituksen puheenjohtaja Martti Forssin blogikirjoitus

Mitä tilastot kertovat?

Sähköteknisen Kaupan Liitto kerää tietoja ja julkaisee useita tilastoja, jotka antavat hyvän kuvan siitä, miten toimialallamme menee. Tilastot perustuvat liittoon kuuluvien sähkötukkuliikkeiden, valmistajien ja maahantuojien antamiin tietoihin. Ne palvelevat jäsenyrityksiä antamalla ajankohtaista tietoa omasta markkina-asemasta ja luovat katsauksen toimialaan.

Mutta on tilastoinnilla myös laajempi merkitys: Tilastojen avulla pystymme uutisoimaan sähköteknisen alan tilanteesta ja näkymistä kaikille asiasta kiinnostuneille. Neljännesvuosittain julkaistavaa sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin kokonaisarvoa seuraamalla näkee pitkän ajan trendin ja mihin suuntaan ollaan menossa.

Näen, että tilastoinnissa on kuitenkin haasteita muuttuvassa toimintaympäristössä. Teknisen kaupan eri alat lähentyvät toisiaan, ja valikoimat alan toimijoilla ovat jatkuvasti kasvaneet uusille alueille, mikä tekee vertailtavuuden vaikeaksi. Sama tuote voi päätyä joko STK:n tilastoon tai Taltekan LVI-tilastoon. Lisäksi alalla on paljon uusia toimijoita, jotka eivät kuulu liittoihin ja joiden osuus ei siten näy mukana tilastoissa. Myös teollisuuden suoramyynnistä on vaikea saada luotettavaa kokonaiskuvaa.

Tilastoinnin haasteista huolimatta voimme kerättyjen faktatietojen pohjalta vaikuttaa ja edistää alan toimintamahdollisuuksia. Uskon, että asiaa auttaa STK:n toimiminen asiantuntijan ominaisuudessa ilman suoranaisia kaupallisia pyrkimyksiä.

Neutraalina tahona pystymme samalla kertomaan sähköalan hyödyistä ja roolista ilmastonmuutoksen hillitsijänä. Esimerkiksi voi ottaa vaikkapa paikallisen sähköntuotannon aurinkoenergian tai tuulivoiman avulla ja sähköautoilun latausverkostoineen. Alan tekniset ratkaisut ja tuotteisto kehittyvät koko ajan vauhdilla. Uudet ratkaisut ovat entisiä energiatehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä. Sillä on merkitystä vastuullisen tulevaisuuden kannalta, ja siitä voimme viestiä niin yhteiskunnallisten päätösten tekijöiden kuin kuluttajienkin valintojen tueksi.

Martti Forss
STK:n hallituksen puheenjohtaja
Toimitusjohtaja, Onninen Oy