Sähköinen Liikenne ry:n puheenjohtaja Matti Rae:

Sähköinen tieliikenne sähköistää sähköalan

MattiRae 2020Tieliikenteemme sähköistyminen yhdistää fossiilittoman liikenteen päästövähennystavoitteet ja uuden liiketoiminnan positiiviset talousvaikutukset yhä vahvemmin. Sähköautoja liikkuu teillämme jo 47 900 kappaletta ja lataaminen onnistuu lähes 1200 julkisella latauspaikalla. Sähköiset ratkaisut ovat tehneet kaupunkiliikenteen sähköbussit elinkaarikustannuksiltaan erittäin kilpailukykyisiksi ja julkisen bussiliikenteen sähköistyminen etenee myötävirrassa.

Sähköisen liikenteen kasvu on jatkunut vahvana pääosin yritysten ja kuluttajien investointi- ja hankintapäätösten vetämänä. Kasvu on vetänyt mukaansa suunnittelun, laitevalmistuksen, infrarakentamisen, latauspalveluliiketoiminnan, erilaiset huolto- ja ylläpitotoiminnot, energialiiketoiminnan ja liikkumisen palvelut sekä muokannut merkittävästi autoalaa. Meille on syntynyt kokonaan uusia globaaleja liiketoimintoja ja kasvava kysyntä sähköistysalan huippuammattilaisista.

2 miljardia päästötöntä kilometriä

Kasvun jatkuessa seuraavien vuosien aikana sähköautokantamme arvioidaan nousevan 150 000 autoon. Tämän autokannan 2 miljardia vuotuista päästötöntä kilometriä ja 0,8TWh vuotuinen tieliikenteen energiansäästö tarkoittavat samalla 5% pienempiä hiilidioksidipäästöjä. Autovalmistajien kehityspanokset näkyvät yhä laajempana ja paremmin erilaisten kuluttajien tarpeita vastaavana sähköautovalikoimana. Vuoden 2021 eurooppalaisille markkinoille on luvassa n. 130 sähköautomallia.

Autojen sähköistyminen lisää erityisesti koti- ja työpaikkalatauksen tarvetta arjen päästöttömien kilometrien mahdollistamiseksi. Kokonaisuudessaan arvio lähivuosien latausverkostoinvestoinneista nousee 300 miljoonaan euroon ja työllisyysvaikutus n. 1500 sähkö- ja infra-alan ammattilaiseen.

Raskaan liikenteen sähköistymisen ensiaskeleet

Viime vuosien teknologia- ja tuotekehityksen tulokset alkavat vähitellen näkyä myös raskaassa liikenteessä. Eurooppalaisten kuorma-autovalmistajien sarjavalmisteisia sähkökuorma-autoja on jo nyt saatavilla ja uusia malleja on tulossa markkinoille vuosien 2021 ja 2024 välisenä aikana. Tavaraliikenteen sähköistyksen on vastattava logistiikkaliiketoiminnan tarpeisiin asettaen vaatimuksia sekä lataustehojen hallinnalle että tietojärjestelmille.

Sähköistys-, auto- ja palvelualojen yhteinen positiivinen haaste ja tavoite

Yhteisenä haasteenamme ja pitkäjänteisenä tavoitteenamme on Suomen tieliikenteen siirtäminen fossiilittomaan aikaan. Sähköistys-, auto- ja palvelualojen tarjoamat päästöttömät ratkaisut ja toimenpiteet ovat aivan ratkaisevassa roolissa tavoitteen saavuttamisessa.

Ennustettava kannustava toimintaympäristö, nollapäästöisten sähköautojen tarjonnan lisääminen, latausverkoston laajentaminen koko maan kattavaksi ja kuluttajaystävälliset sekä helppokäyttöiset latauspalvelut vievät meitä kohti tavoitetta.

Jatketaan yhdessä kohti kestävämpää ja sähköisempää tieliikennettä.

Matti Rae

Sähköinen Liikenne ry:n puheenjohtaja
Yrittäjä, Raecom Oy