timoluukkainen_enstoTimo Luukkaisen blogi:

Kestävä kehitys onnistuu vain sähkön avulla

Suomen taloutta ei voi rakentaa maan keskeisen sijainnin, yleisesti puhutun kielen, lyhyiden kuljetusetäisyyksien, edullisen ilmaston, halvan kustannustason tai runsaiden luonnonvarojen varaan. Lähes ainoiksi seikoiksi jäävät hiukan parempi koulutustaso, tietynlainen sinnikkyys tai kekseliäisyys ja edullinen, mieluiten päästöttömän sähkön hinta teollisuudelle. Mikäli nämä viimeisetkin seikat kääntyvät meitä vastaan, ei kansantaloudellamme ole edes teoriassa mahdollisuutta kehittyä, ja ilman edullista perusvoimaa, kernaasti täydennettynä uusiutuvilla sähköntuotantotavoilla, ei vientiteollisuudella ole tasavertaisia kilpailumahdollisuuksia, eikä fossiilisia polttoaineita voi korvata riittävän nopeasti.

Sähkö on ainoa energiamuoto, jonka siirrosta ja käytöstä ei aiheudu paikallisia päästöjä. Jos Suomen ja Ruotsin välisen merikaapeliyhteyden kapasiteetti korvattaisiin vaikkapa öljyllä, ajaisi maanteillä 30 000 öljyrekkaa aiheuttaen liikenneruuhkia, saastetta ja onnettomuuksia. Esimerkki havainnollistaa hyvin sähkön ylivoimaisuuden pyrittäessä puhtaaseen energian siirtoon. Sähkö voidaan tuottaa ilman päästöjä, jolloin fossiilisia polttoaineita korvaavan sähkönkäytön lisääminen on avainasemassa ilmastomuutoksen torjumisessa. Kyse voi olla vaikkapa sähköisen talotekniikan järjestelmistä lämmityksessä tai kaupunkiliikenteen hoitamisesta pääosin sähköajoneuvoin.

Rakennuksissa voidaan sekä saneeraustoimenpitein tai uudisrakentamisessa suoraan päästä passiivienergiatasolle, jolloin lämmityksen rooli on mukavuuden ja huonekohtaisen lämpötilan säätö. Tikkurilan 192 m2:n Paroc-passiivitalon paritalopuolikkaan koko energialasku oli alle 60 € / kk, josta lämmityksen osuus, mukana kylmä talvi 2010, oli n 20 €/kk. Nämä VTT:n mittaustulokset osoittavat aukottomasti, millaisesta muutoksesta rakentamisessa on tulevaisuudessa kyse. Lisäksi on selvää, että sähkön avulla saatiin edullisesti lämmityksen lisäksi lämmin käyttövesi, sauna, pesu- ja astianpesukone, muu keittiösähkö, valaistus, viihde-elektroniikka ja tietokone toimimaan. Tähän eivät muut energiamuodot pysty.

Kun kaikki uudisrakentaminen 2020 alkaen toteutetaan lähes nollaenergiatasolla, alkaa uusiutuva paikallinen oma sähköntuotanto saada merkittävän roolin rakennusten energialähteenä. Tällöin sähköä tuotetaan aurinkopaneeleiden lisäksi nanopinnotteisilla ikkunoilla ja mahdollisesti talojen maalipinnassa. Viimeistään tällöin älykkäät sähköverkot asettavat kuluttajan keskipisteeseen eri rooleissaan kuluttajana ja tuottajana, jolloin myös muut sähkön ostajat voivat haluteessaan käyttää päästöttömyyttä ja uusiutuvaa energiantuotantoa ostokriteereinään ja rytmittää kuormituksensa näiden parametrien tai hinnan mukaan.

Energian hinta on noussut öljyn kulutuksen kasvaessa talouden elpyessä Aasiassa, eikä pitkän aikavälin ennuste lupaa suuntaan muutosta. Jo pelkästään kustannussyistä on energiatehokkuus megatrendi, joka tulee jatkumaan useita vuosikymmeniä. Fossiilisten polttoaineiden tuottamien kasvihuonekaasujen vähentäminen onnistuu vain sähkön avulla, ja sähköä voidaan tuottaa ilman kasvihuonekaasupäästöjä, jolloin päästökerroin olisi todellinen kestävän kehityksen airut primäärienergiakertoimen asemasta.

Toimitusjohtaja Timo Luukkainen
Ensto Oy