Suomen ABB on lahjoittanut lähes 400 yrityskäytössä ollutta tietokonetta Helsingin ja Vaasan koulutoimille. Laitteet menevät kaupunkien sivistystoimen kautta koneita tarvitseville perus- ja toisen asteen koululaisille etäopiskelun tueksi. Koneita voidaan hyödyntää lasten ja nuorten digitaitojen kehittämisessä myös poikkeusolojen jälkeen.

”Koronaepidemian myötä monilla meistä on kotona etäopiskelevia koululaisia tai lastenlapsia. Tästä IT-osastollamme syntyi idea henkilöstömme käytöstä poistuneiden tietokoneiden hyödyntämisestä koulutyöhön. Selvisi, että koneista olisi apua ja iloa monelle lapselle ja nuorelle tässä poikkeuksellisessa tilanteessa”, yhteiskuntasuhdejohtaja Hannu Väänänen Suomen ABB:ltä sanoo. ”Vaasa ja Helsinki ovat meille tärkeitä toimipaikkoja, ja haluamme olla mahdollistamassa sujuvaa etäkoulutyötä kaikille koululaisille ja opiskelijoille näissä kaupungeissa”.

”Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti yritystietokoneiden käyttöiän päätyttyä niille haetaan jälkimarkkina. Tässä perheiden arkea mullistaneessa tilanteessa on hienoa, että tietokoneemme saavat uuden elämän juuri koululaisten ja opiskelijoiden käytössä”, Suomen ja Baltian IT-johtaja Esa Loukola toteaa.

Koneilla tuetaan monen lapsen ja nuoren etäopiskelua

”Otamme ilolla vastaan tämän lahjoituksen”, ABB:n Vaasan kaupungin sivistystoimen toimialajohtaja Christina Knookala sanoo. ”Näiden koneiden avulla pystymme tukemaan päivittäisessä koulutyössä ja oppimisessa niitä nuorempia oppilaita, joilla ei omaa konetta vielä ole.” Knookala pitää lahjoitusta erittäin tervetulleena, sillä kaupungilla ei ole ollut antaa tai lainata tietokoneita kaikille koululaisille etätyön tueksi. Kaikilla perheillä ei myöskään ole mahdollisuutta hankkia tietokonetta tai monilapsisissa perheissä koneita ei välttämättä ole riittävästi.

TVT-pedagogi Nina Antila, koulutoimenjohtaja Kari Nummela, ruotsinkielisen perusopetuksen koulutoimenjohtaja Marianne West ja toimialajohtaja Christina Knookala vastaanottivat tietokonelahjoituksen Vaasassa ABB:n IS Infrastructure Manager Hannu Taimistolta.
TVT-pedagogi Nina Antila, koulutoimenjohtaja Kari Nummela, ruotsinkielisen perusopetuksen koulutoimenjohtaja Marianne West ja toimialajohtaja Christina Knookala vastaanottivat tietokonelahjoituksen Vaasassa ABB:n IS Infrastructure Manager Hannu Taimistolta.

"Kiitämme ABB:tä tästä lahjoituksesta. Helsingissä koneet annetaan erityisesti ammatillisen koulutuksen opiskelijoille", Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen kertoo.

Tietokoneet jäävät kaupunkien omistukseen, joten niitä voidaan hyödyntää lasten ja nuorten digitaitojen kehittämiseen myös tulevaisuudessa.

Suomen ABB tekee yhteistyötä lasten ja nuorten kanssa ympäri vuoden muun muassa Yrityskylä- ja Fysiikan luokka -toiminnan kautta. Myös yhteistyö korkeakouluopiskelijoiden kanssa on tiivistä. ”Haluamme luoda edellytyksiä ja kannustaa nuoria tekniikan aloille, joilla on valtava merkitys Suomen kilpailukyvylle ja tulevaisuudelle”, Hannu Väänänen muistuttaa.