Kutsu Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n kevätkokoukseen

keskiviikkona 21.4.2021 klo 15:00

Tervetuloa osallistumaan Sähköteknisen Kaupan Liiton varsinaiseen kevätkokoukseen - ja Teams-toteutuksen vuoksi nyt useammankin ihmisen voimin joka jäsenyrityksestä.

Kokousasioiden käsittelyn jälkeen kuultava asiantuntijaluento kilpailulainsäädännöstä voi olla hyödyllistä paitsi tässä toimialayhteistyössä, myös yleisemminkin omassa toiminnassanne. Kerro siis veloituksettomasta osallistumismahdollisuudesta kollegallesikin!

Kokouslinkki ja kokousaineisto lähetetään erikseen kalenterikutsuna kaikille kokoukseen ilmoittautuneille.
Ilmoittaudu kevätkokoukseen viimeistään tiistaina 20.4.2021.

 

Kokousasioiden käsittelyn jälkeen kuullaan ajankohtaisluento kilpailulainsäädännöstä toimialajärjestöyhteistyön kannalta.

Saraste Tuomas

 

Luennon pitää liikejuridiikkaan erikoistuneen
HPP asianajotoimiston partneri Tuomas Saraste.

 

 

 

 

HPP logo

 

 Kokouksen esityslista:

  • Kokouksen avaus, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien/ääntenlaskijoiden valinta
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Esitetään vuotta 2020 koskeva tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
  • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  • Päätetään Tarja Hailikarin kutsumisesta yhdistyksen kunniajäseneksi
  • Käsitellään jäsenten tekemät ehdotukset
  • Muut mahdolliset asiat

 

Tervetuloa mukaan koko iltapäiväksi - nähdään verkossa!

Sallamaari Muhonen
toimitusjohtaja

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry