iStock 000007662690MediumSähkönumerot.fi -toimintaohjetta on päivitetty:

Milloin tarvitaan uusi sähkönumero?

Tuleeko tuotteelle hakea uusi sähkönumero, jos sen ominaisuudet muuttuvat?

Aina kun tuotteen ulkonäkö, fyysiset mitat tai GTIN-koodi muuttuvat tai tuotteen valotekniset/sähkötekniset ominaisuudet muuttuvat enemmän kuin standardin toleranssit sallivat, sille on haettava uusi sähkönumero. Jos muutokset ovat näitä vähäisempiä ja sellaisia, että tuotetta voidaan ongelmitta käyttää vanhan tuotteen tilalla eikä muutoksen voida olettaa vaikuttavan tukkujen hinnoitteluun tai varastonhallintaan, voidaan käyttää aiempaa sähkönumeroa.

Toisin sanoen tilanne on harkittava tapauskohtaisesti koko toimitusketjun tarpeet huomioon ottaen.

Korvaava / korvattu tuote -linkitys

Aika kun uusi tuote korvaa markkinoilla olevan tuotteen, korvatun tuotteen sähkönumero tulee ilmoittaa uuden tuotteen tuotetiedoissa Korvattu tuote -kentässä.

Sähkönumerot.fi-palvelussa Korvaavan tuotteen sähkönumero päivittyy samalla arkistoidun tuotteen tuotetietoihin. Tämä linkitys toimii molempiin suuntiin, joten vaihtoehtoisesti tuotteelle voi arkistoinnin yhteydessä ilmoittaa tiedon korvaavan tuotteen sähkönumerosta ja tieto päivittyy molemmille tuotteille.

Voinko kierrättää sähkönumeroa?

Uudelle tuotteelle tulee aina hakea oma sähkönumero, jotta vältytään sekaannuksilta. Vaikka tuote poistuu toimittajan valikoimasta, siitä saatetaan tarvita tuotetietoja koko sen käyttöiän ajan. Myös tuotevastuun kannalta on tärkeää, että sähkönumero kytkeytyy yksiselitteisesti tiettyyn tuotteeseen.

Alan yhteiset tuotetietoasioita koskevat toimintaohjeet

Nämä ohjeet ja lisää sähkönumerointia ja tuotetietoasioita koskevia ohjeita löytyy osoitteesta: Sähkönumerot.fi > Tietoa ja ohjeet

Tukun edustaja:

Jos havaitset tavarantoimittajan tuotetietoja koskevissa toimintatavoissa puutteita, ohjaa hänet tutustumaan yllämainittuihin ohjeisiin tai tulemaan Sähkönumerot.fi-perehdytyksiin.

Jos toteat, että ohjeet eivät enää joltain osin vastaa alan tarpeita, ota yhteyttä liiton toimistoon! Olemme aina valmiit kehittämään alan yhteistä ohjeistusta.