SahkonPaiva 2301Tänään vietettävä Sähkön päivä on osuva hetki huomioida se vuosikymmenten työ, jota Sähköteknisen Kaupan Liiton jäsenyritykset, alan järjestöt ja alalla toimivat henkilöt ovat tehneet entistä paremman yhteiskunnan rakentamiseksi.

Sähköenergiaa tuotetaan uusiutuvista lähteistä yhä enemmän, ja päästöttömästi tuotetun sähkön osuus on Suomessa jo 82 %. Älykäs sähköverkko puolestaan huomioi niin käyttäjien tarpeet kuin kestävän kehityksen vaatimuksetkin entistä paremmin.

Sähkön käyttö on monipuolista ja on paras ratkaisu yhä useampaan eri tehtävään. Uusiutuva sähkö on puhdasta energiaa, joka korvaa fossiilisia polttoaineita.  Sen säädettävyys on huippuluokkaa, mikä lisää energiatehokkuutta läpi kaikkien yhteiskunnan toimintojen.

Sähkö on perusta tietoliikenteelle ja digitalisaatiolle, jotka sujuvoittavat arjen toimintoja, tuottavat hyvinvointia edistäviä palveluja ja suojelevat ympäristöämme esimerkiksi vähentämällä liikematkustamista.

Tämä kehitys etenee jo huimaa vauhtia. Se on tulosta pitkäjänteisestä työstä uuden teknologian sekä sitä hyödyntävien ratkaisujen kehittämisestä ja käyttöön otosta. Sen takana on sähköala, johon kuuluvat valmistajien, maahantuojien ja kaupan portaiden lisäksi suunnittelun ja toteutuksen ammattilaiset.

Teknologian osaamisesta ja innovaatioista on rakentunut kaikkien hyvinvointia kasvattava voima, jonka keskiössä on sähkö.

 

Hyvää Sähkön päivää!  

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry
Tarja Hailikari
Toimitusjohtaja