Hyvinvointia sähköllä -keskustelutilaisuus:

Sähköala auttaa aktiivisuudellaan ulos kriisistä 

SahkoalaAuttaaSelviytymaan keskustelu KuvaSTK

Sähköala auttaa selviytymään -keskustelutilaisuus 24.4. kokosi yritys- ja järjestöjohtajat yhteen arvioimaan, miten virusepidemia seurauksineen on vaikuttanut sähköalan toimintaan ja mitä on odotettavissa. Alan toimitusketjun edustajat yhteen koonneen tilaisuuden järjestivät Hyvinvointia sähköllä -vision taustajärjestöt.

Sähkötekniikan tukkumyynti kasvoi 4,8 % vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja työt jatkuvat täydellä teholla sähköteknisen alan koko arvoketjussa. Tuotteiden tai ammattilaisten saatavuus ei ole noussut ongelmaksi, vaan sähköurakat jatkuvat työmailla normaaliin tapaan. Myös sähkösuunnittelun vahva kysyntä jatkuu ja näkymät ovat hyvät.

Tilaajapuolelta saatiin kannustavaa viestiä, että monia ylläpito- ja parannustöitä on aikaistettu. Etätyön ja rajoituksen tyhjentämissä tiloissa on nyt hyvä tilaisuus toteuttaa myös isompia sähköpuolen muutostöitä käyttäjiä häiritsemättä.

Loppuvuoden näkymät ovat valoisat siitä huolimatta, että rakentamisen ennakoidaan tasaantuvan. Taloyhtiöt epäröivät tällä hetkellä korjaushankkeiden käynnistyksiä, mutta ne tulevat tehtäväksi joka tapauksessa myöhemmin. Sähkö- ja tietoliikenneverkkoihin liittyvät työt jatkuvat kuten tähänkin asti.

Sähköalalla nähdään olevan suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnin ja elämän sujuvuuden kannalta. Keskustelijat kokevatkin, että paras tapa auttaa yhteiskuntaa selviytymään epidemian vaikutuksista on pitää toimintaa aktiivisesti yllä ja etsiä keinot käytännön esteiden ylittämiseen. Heidän mukaansa sähköalalla on tähän erinomaiset mahdollisuudet.

Katso keskustelu https://youtu.be/HweJallo6v4

Keskustelijoiden esittely https://www.hyvinvointiasahkolla.fi/tapahtumat/1549-paneelikeskustelun-osanottajat

Kuvateksti: Sähköala auttaa selviytymään -paneelikeskusteluun osallistuivat vasemmalta lukien moderaattori Kari Heikkilä Radiant Consulting, tj. Jani Vahvanen Schneider Electric, tj. Martti Forss Onninen (hpj. STK), varatj. Jonne Järvinen Insinööritoimisto Stacon (hpj. NSS), tj. Jussi Kuusela Amplit (hpj. STUL) ja talotekniikkaryhmän päällikkö Pasi Hyyppä, Senaatti-kiinteistöt.

Kuva: STK

Lisätietoja: Tarja Hailikari, toimitusjohtaja, Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK)
Puh. 040 735 8673; tarja.hailikari(at)stkliitto.fi ja stkliitto.fi

Hyvinvointia sähköllä – Visio 2030 kuvaa alan näkemystä tulevaisuudesta ja sähkön roolista osana jokapäiväistä elämää. Sen allekirjoittajajärjestöt ovat Sähköteknisen Kaupan Liitto ry, Sähkösuunnittelijat NSS ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, SESKO ry ja Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry. Lisäksi visiolla on yhteistyöyhteisöinään laaja joukko alan yrityksiä ja järjestöjä.