Hanketiedot.fi helpottaa tuotevalintojen jakamista
- STK:n uusi palvelu sähköalan toimijoille

 

Hanketiedot kuva 2 web

Hanketiedot.fi-palvelun julkistustilaisuudessa esiintyneet toimitusjohtaja Mikko Yrjönen Insinööritoimisto Tauno Nissiseltä,
tekninen johtaja Tomi Alanen Amplitista sekä STK:n Tarja Hailikari, Katri Huhtinen ja Jarmo Raninen. Kuva STK.

Sähköteknisen Kaupan Liitto (STK) avasi uuden Hanketiedot.fi-palvelun helpottamaan kohteeseen asennettavien tuotteiden tietojen keräämistä, listaamista, tallentamista ja jakamista.

Hanketiedot kuva 1 webVerkkoselaimella käytettävässä palvelussa projektille voi perustaa hankekansioita ja tallentaa niihin linkkejä tuotetietoihin. Esimerkiksi Sähkönumerot.fi-palvelun tuotekortteja sekä siellä tehtyjä tuotevertailuja tai -luetteloita voi tarkastella linkkien kautta. Hankekansioihin voi luoda myös omia muistilistoja ja tuotekansioita sekä kopioida niitä muiden projektien tuotevalintojen pohjaksi.

- Hankekansioihin voi kerätä linkkeinä esimerkiksi teknisten ominaisuuksien valintakriteerit, tuotteiden vertailuja, ehdotuksen tilaan sopivista tuotteista tai kohteeseen hyväksytyt tuotteet, STK:n toimitusjohtaja Tarja Hailikari kertoo.

- Uusi palvelu on tehty helpottamaan sähkösuunnittelijan, urakoitsijan, rakennuttajan ja myyjän yhteistyötä.

Esimerkiksi sähkösuunnittelija voi kopioida Sähkönumerot.fi-palvelussa tekemänsä tuotelistauksen tai -vertailun linkit Hanketiedot.fi-palvelun hankekansioon. Hän voi lähettää sen urakoitsijalle, joka tuotevalinnat tehtyään lähettää hankekansion takaisin suunnittelijan tiedoksi.

Samaan tapaan suunnittelija voi hyväksyttää tilaajalla vaikkapa kohteeseen ehdottamansa valaisimet. Sähkötukkuliike puolestaan saa kerralla listauksen tarvittavista tuotteista yksiselitteisesti linkkeinä Sähkönumerot.fi-tuotekorteille.

Julkistustilaisuudessa esiintyneet suunnittelijan, urakoitsijan ja sähkötukkuliikkeen edustajat toivottivat uuden palvelun tervetulleeksi. He näkevät sen tehostavan merkittävästi toimintaa, kun työ nopeutuu ja osa nykyisistä työvaiheista jää pois tarpeettomina. Kaikki puhujat kannustivatkin tutustumaan palveluun.

- Kynnys Hanketiedot.fi-palvelun käyttöönottoon on matala, sillä se on maksuton eikä vaadi ohjelmistoa tai applikaation lataamista. Verkkoselain riittää ja käyttäjätunnuksen voi pyytää meiltä STK:sta, Hailikari sanoo.

Katso Hanketiedot.fi-julkistustilaisuus ja minuutin esittelyvideo.

 

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Tarja Hailikari, Sähköteknisen Kaupan Liitto (STK), puh. 040 7358673, tarja.hailikari(at)stkliitto.fi

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) edustaa sähköteknisten tuotteiden valmistajia, maahantuojia ja tukkuliikkeitä. Liitto edistää alan kehitystä ja vaikuttavuutta sekä tuottaa palveluja, kuten 600 000 sähköteknistä tuotetta sisältävä Sähkönumerot.fi ja Hanketiedot.fi.